Sveti Luka;
br. 13.
20. 12. 2019.
veličina: 6.412 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB
 
Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
 
 

 

gosp. prečasni  Mladen Gorupić,

dekan đurđevačkog dekanata, župnik Župe Kalinovac i upravitelj Župe Budrovac

E- mail - ŽUPNIKA
zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr
mladen.gorupic@hi.t-com.hr
župna kuća
Click to enlarge
Telefon i telefaks župnog ureda : 048/883 - 011
E- mail - UREDNIKA STRANICE: urednik@zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr
                                                               nenad.erdelec@gmail.com
 OBAVIJESTI:
-
-
 FINANCIJE ŽUPE
župni ured
CJENIK  CRKVENIH  USLUGA 
( izglasan  XII. 2003.)

- veljača: NAŠA OPĆINA KALINOVAC DAROVALA NAM JE OBITELJSKI DAR U IZNOSU 20.000KN: VELIKA HVALA OPĆINI! TIM NOVCEM SMO VRATILI BISKUPIJI DUG OD 20.000 KN, ŠTO SMO POSUDILI ZA TISKANJE MONOGRAFIJE ŽUPE KALINOVAC.

                                                   ------------------------------------------------------
OBITELJSKI DAR I DAR ZA CRKVU
2008. GODINA;   - obiteljski dar  - 400 obitelji  (61.710 kn)       dar za crkvu  - 337 obitelji (84.450 kn)
2009. GODINA; - obiteljski dar    - 385 ob.       - dar za crkvu  - 320 ob.       - za nove elemente svetišta - 109 ob.
2010. GODINA;  - obiteljski dar  - 381 ob.        - dar za crkvu  - 320 ob.      
2011. GODINA;  - obiteljski dar  - 406 ob.        - dar za crkvu  - 353 ob.      
2012. GODINA;  - obiteljski dar  - 379 ob.        - dar za crkvu  - 334 ob.     
2013. GODINA;  - obiteljski dar  - 387 ob.        - dar za crkvu  - 361 ob.    
2014. GODINA;  - obiteljski dar  - 364ob.         - dar za crkvu  - 343 ob.    
2015. GODINA;  - obiteljski dar  - 355 ob.         - dar za crkvu  - 344 ob.   
2016. GODINA;  - obiteljski dar  - 365 ob.         - dar za crkvu  - 340 ob.   
2017. GODINA;  - obiteljski dar  - 370 ob.         - dar za crkvu  - 343 ob. 
2018. GODINA;  - obiteljski dar  - 365 ob.         - dar za crkvu  - 346 ob. 
2019. GODINA;  - obiteljski dar  - 368 ob.        - dar za crkvu  - 344 ob.  
2020. GODINA; do 14. 1.;   - obiteljski dar  - 25 ob.        - dar za crkvu  - 25 ob.  
                                                   ------------------------------------------------------
 
SAKUPLJANJA ZA POMOĆ:
Sakupljanje novčanih sredstava 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g.
- Za "Sveto djetinjstvo" - na bogojavljanje 950 kn 700 kn 900 kn 1.000 kn
- Za Caritas - 4.300 kn 4210 kn 4300 kn 7.800 kn
- Za misije - 2.200 kn 2800 kn 2900 kn 2.400 kn
- "Petrov novčić" - 880 kn 770 kn 910 kn 970 kn
- Za "Božji grob" pom. kršćan.u Sv. Zemlji 940 kn 700 kn 850 kn  
- Za crkvu u Bosni sakupili smo 1.400 kn 1100 kn 1220 kn 1.500 kn
- Sredstva sakupljena prodajom lapaša 1.000 kn 1000 kn 1000 kn 1.050 kn
- Sredstva sakupljena na Ned.Caritasa 3.100 kn 3310 kn 4400 kn  
         
                                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 
PRIHODI OD POMOĆI, SAKUPLJANJA I OBAVEZA:
Sakupljanje novčanih sredstava 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g.
Redovita milostinja, darovi po oltarima 64.590 kn 73.500 kn 86.995 kn 96.310 kn
Blagoslovi kuća i  obiteljski dar 100.470 kn 98,260 kn 104.790 kn 105.300 kn
Krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, sprovodi 19.470 kn 15.170 kn 10.200 kn 7.500 kn
Darovi za obnovu crkve 63.000 kn 61.620 kn 225.275 kn 87.490 kn
Pomoć od općine Kalinovac 67.985 kn 50.000 kn 50.000 kn 50.000 kn
Pomoć od županije 20.000 kn 19.000 kn 19.000 kn 20.000 kn
Pomoć Biskupije 200.000 kn 150.000 kn    
Doprinos svećenika u župnu blagajnu 18.000 kn 18.000 kn 18.000 kn 18.000 kn
         
                                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 
 PREDAVANJA I TEČAJEVI - prijava kod župnika  (---.)
ZARUČNIČKI TEČAJ - 2012. godine u ĐURĐEVCU (važi i za župu Kalinovac)
Rkt Župni ured (župna dvorana) -- Stjepana Radića 5. -- 48350 Đurđevac
13., 14., 15. i 16. veljače od 19:00 do 21:00 sati u župnoj dvorani
11., 12., 13. i 14. lipnja  od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
17., 18., 19. i 20.  rujna od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
ZARUČNICI se prijavljuju svom župniku najmanje 6 mjeseci prije vjenčanja, a župnik ih prijavljuje za zaručnički tečaj u mjestu koje zaručnici odaberu najmanje tjedan dana prije održavanja tečaja.
Zaručnički tečaj vodi ekipa od svećenika, psihologa, liječnika i jednog bračnog para. Tečaj traje četiri dana i na sva četiri dana mora se prisustvovati da bi se dobila potvrda o završenom tečaju.
1. dan-svećenik govori o kršćanskom poimanju ženidbe, o Božjem planu o braku i obitelji, o vlastitostima i karakteristikama braka, o ljubavi koja je Božji dar i temelj braka.
2. dan-liječnik govori o medicinskim aspektima bračne tematike. Radi se o fiziologiji i anatomiji žene i muškarca, o metodama prirodnog planiranja obitelji, o zloupotrebama i naličju ljudske spolnosti, o promicanju kulture života
3. dan-psiholog i jedan bračni par govori o psihologiji bračnih parova, o jedinstvu i različitosti, o pravilima komunikacije u braku, o rješavanju konflikata u braku
4. dan-svećenik i jedan bračni par govori o odgovornom roditeljstvu, o kršćanskom odgoju djece, o obiteljskom životu

                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

          REDOVNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJNI SASTANAK ŽUPNOG VIJEĆA
 SASTANAK ŽUPNOG VIJEĆA ODRŽANOG 13.01. 2019.:

DNEVNI RED:

Click to enlarge  

1. Financijski izvještaj za 2018. godinu je u cijelosti prihvaćen;

2. Planovi u 2019. godini.

a) Saniranje oštećenih dijelova fasade na pročelju župne crkve i puknuće crkve;

-radovi će se izvoditi u drugom djelu godine ( srpanj, kolovoz );

b) Kuća je puna vlage, prostorije gdje se grije pune su plijesni: što činiti, zar svake godine krečiti i opet isto: tražimo rješenje problema; Dati ćemo izraditi troškovnik za rješavanje vlage. Također se mora riješiti odvodnja u kući, zbog plavljenja u WC i namakanja zidova i stropa kuće.

Kako ćemo financirati ove projekte?

Iz župne blagajne, te Općinskog i Županijskog proračuna.

3. Naši zborovi

Zahvaljujem Marini na sviranju i koncertima, jer nakon onih odlazaka iz zbora mladih, nije bilo lako. Naše zborove nagradio bi jednodnevnim izletom, sa zborom iz Budrovca . Zbor izabire mjesec, dan i mjesto gdje želite ići. Molio bi sve one koji žele doći u zbor da se jave voditeljici Marini.

4. Naši ministranti

Zahvaljujem našim voditeljicama Mirjani Miklić i Smiljki Gorički na svemu što čine za naše ministrante i ministrante bi nagradio izletom. Voditeljice izabiru mjesto, a vrijeme bi bilo u tjednu poslije Uskrsa. Izlet bi bio s Budrovečkim ministrantima.

5. Čitači: Zahvaljujem  voditeljicama naših čitaća Ljubici Erdec i Mirjani Rabađija na organiziranju čitaća za nedjelje i blagdane. Čitaće bi također nagradio izletom, djecu sa ministrantima, odrasle sa zborom.

6. Sakupljanje milostinje:

Milostinju i dalje sakupljaju punoljetne osobe. Kod sakupljanja milostinje treba pružiti košaricu svakome.

7. Štampa: Molim župne vijećnike da svaki barem jednom mjesečno kupi jedan primjerak štampe. Pohvaljujem one koji kupuju štampu redovito.

Od ukupne štampe 1/3  kupuje župa Kalinovac, a 2/3  župa  Budrovac.

8. Grijanje crkve i župnog dvora;

Ako vam je zima u crkvi, slobodno recite, pojačati ćemo grijanje. Skupo je, ali zdravlje je prvo.

9. Nedjeljni listić;

Svake nedjelje kopiramo 200 primjeraka za Kalinovac i za godinu dana sakupili smo 5.848, a za Budrovac kopiramo 150 primjeraka i za godinu dana sakupili smo 7.237. Sav taj novac ide u vašu blagajnu.

10. Plaćanje obaveza: I dalje je obiteljska župna obveza 150 kn na dalje obiteljski dar i 150 kn na dalje dar za crkvu.  Sigurno, da onaj koji ne može, sigurno da mu crkva neće ništa uskratiti. Oni koji daju više od propisanog, a ima ih hvala Bogu lijep broj, to je njihova dobra volja. Bogu je drag samo onaj dar koji je od srca.

11. Tko od župljana ne prima blagoslov, taj nema što tražiti od župne zajednice. Takvih ima 68 obitelji! Ako netko ne može biti na blagoslovu, može se ispričati i zatražiti blagoslov naknadno. Tu nema nikakvog opravdanja.

 -osvrt na blagoslov kuća: Za blagoslov smo sakupili  40.100,00kn, lani 46.000,00kn, dar  za zvonaricu je bio također slabiji nego lani, a  ministranti u Kalinovcu su sakupili  2.970,00kn  ( 393 obitelji ).

13. Naša župa ima više molitvenih zajednica: Marijina legija mladih, Marijina legija odraslih, Apostolat molitve, Patricijski sastanak.

Kako bi bilo lijepo da se i vi vijećnici  uključite u jednu od zajednica, budite poticaj drugima, da služite svojoj zajednici i Bogu, a sebi na duhovnu korist.  Vi koji govorite da nemate vremena, da ne stignete, nemate vremena jer Bog nije još zavladao vašim životom, jer kad mu se prepustite, sve će vam ići ko od šale.

Naša župa ima i svaki petak klanjanje, svake nedjelje i blagdana krunicu, u svibnju i listopadu pobožnosti: i tu se možemo uključiti. Mogu reći da i tu nije gužve od vas vijećnika. Ja da sam na vašem mjestu, došao bi makar iz radoznalosti, možda bi vam se sviđalo.

Imamo i godišnja hodočašća i tu nije gužve. Nije moj cilj da vas kritiziram, već da vam kao župnik skrenem pozornost, što to od vas župna zajednica očekuje, a budući da ne dočeka, onda s pravom kažu: svi ste vi isti.

Naša župa ima 3 zbora, Društvo Sv. Luke, Caritas, tu vas ima uključenih, još bi se neki mogli uključiti, vi koji niste baš nigdje, a imate volje sudjelovati u napretku naše župne zajednice.

14. Razno: -uređenje cvijeća oko crkve i župnog dvora u prošloj godini je bilo dobro. Žene koje rade u javnim radovima, lijepo su to uređivale. Brigu o cvijeću vodi AnaMarija Mađerić.

-U ovoj godini započeli bi obnavljati zapuštene križeve u župi ( križ na magistrali, križ na groblju, Kapelu Sv. Vida i Sv. Valentina na Peskima ).

Dao sam izraditi troškovnike za navedeno!

Župno vijeće je predložilo da se u tu svrhu sakuplja dobrovoljni prilog od svih koji žele sudjelovati u obnovi navedenog. Novac za te potrebe bi sakupljana zvonarica Jelica Štefanić. Akcija sakupljanja započinje od danas, a obnavljalo bi se onim tempom kako i koliko sakupimo novaca za tu svrhu. Akcija će trajati tako dugo dok sve navedeno ne obnovimo.

 
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 13. 1. 2019.              
                                              Financijski izvještaj za 2018. godinu
PRIMICI
Redovita milostinja, darovi po oltarima i u škrabicama: 93.310,00 kn; ( u 2017. godini 86.995,00 kn.)
Darovi prigodom blagoslova kuća i  obiteljski dar: 105.300,00 kn; ( u 2017. godini 104.970,00 kn.)
Darovi prigodom krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, takse od sprovoda: 17.500,00 kn; ( u 2017. godini 10.200,00 kn.)
Namjenski darovi za obnovu crkve i ckrvenih objekata: 87.490,00 kn; ( u 2017. godini 225.275,00 kn.)
Pristojbe za crkvene dokumente i od Vipa: 58.295,00 kn; ( u 2017. godini 38.870,00 kn.)
Pomoć od općine Kalinovac: 50.000 ,00 kn; ( u 2017. godini 50.000,00 kn.)
Pomoć od županije: 30.000,00 kn; ( u 2017. godini 19.000,00 kn.)
Pomoć donatora ( Hrvatske šume ): 10.000,00kn;  ( u 2017. 29.015,00 );
Kredit od Biskupije: 60.000,00kn; Vratili smo sav kredit;
Doprinos svećenika za župnu blagajnu: 18.000,00 kn; ( u 2017. godini 18.000,00 kn.)
Plaća svećeniku za vjeronauk u školi: 12.000 ,00 kn; ( u 2017. godini 11.000,00 kn.)
Binacije: 1.800,00 kn; (u 2017. godini 1.900,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 1000kn; ( 2017. g. 900kn.) Caritas: 7800kn; ( 2017. g. 4300kn.) Misije: 2400kn;       (2017. g. 2900kn.) Petrov novčić: 970kn; ( 2017. g. 910kn.Za Bosnu:  1500kn; (2017. g. 1220kn.)   lampaši: 1050kn;  ( 2017. g. 1000kn.)
UKUPNI PRIMICI : 513.705,00 kn;  ( 2017. godini 598.775,00 kn).
 
IZDACI
Negativni saldo iz 2017. godine: nema negativnog salda ;
Potrebe bogoslužja i pastorala: 24.635,00 kn; ( 2017. godini 19.880,00 kn.)
Nagrada crkvenim službenicima ( svećenik, orguljaši, kuharica i propovjednici ): 115.100,00 kn; ( u 2017. godini 101.420,00 kn.)
Troškovi prijevoza: 12.000,00 kn; ( u 2017. godini 14.600,00 kn.)
Veći radovi na crkvi i župnom dvoru: 143.160,00 kn; (u 2017. godini 274.330,00 kn.)
Pristojbe biskupiji: 1.820,00 kn; (u 2017. godini 2.050,00 kn.)
Režijski troškovi: 66.230,00 kn; (u 2017. godini 57.530,00 kn.)
Uzdržavanje crkvenih zgrada: 51.635 ,00 kn; (u 2017. godini 42.635,00 kn.)
Troškovi domaćinstva: 37.205,00 kn; (u 2017. godini 37.720,00 kn.)
Obiteljski dar biskupiji: 8.940,00 kn; (u 2017. godini 8.940,00 kn.)
Binacije: 1.800,00 kn; (u 2017. godini 1.900,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 1000kn; ( 2017. g. 900kn.) Caritas: 7800kn; ( 2017. g. 4300kn.) Misije : 2400kn; ( 2017. g. 2900kn.) Petrov novčić: 970kn; ( 2017. g. 910kn.) Božji grob: 850kn; ( 2017. g. 850kn.) Za Bosnu: 1500kn; (2017. g. 1220kn.)  Lampaši: 1050kn; ( 2017. g. 1000kn.)
UKUPNI IZDACI: 477.160 kn; ( u 2017. godini 576.485,00kn);
CRKVENA BLAGAJNA ZAVRŠILA JE TEKUĆU GODINU U POZITIVNOM SALDU: 36.545,00 kn ( u 2017. godini 22.290,00kn );
                                                                                                                                                               povratak kronika događaja
      ŽUPNO VIJEĆE

Svi članovi Župnoga vijeća su samo župnikovi suradnici ili pak savjetnici i nemaju nikakve posebne ovlasti niti poseban zadatak odlučivanja.

Click to enlarge  

Nakon dobivenog odobrenja od varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka za sastavljanje novog pastoralnog vijeća,  upriličena je 1. lipnja u nedjelju za vrijeme podnevnog euharistijskog slavlja svečanost potvrde njihove službe župniku i župnoj zajednici. Na potvrdu je pristupilo 23 od 25 novoizabrana člana izabranih od predstavnika vjernika-laika i voditelja župnih organizacija i društava. Svečanu sv. misu predvodio je župnik preč. Mladen Gorupić.

                                        SASTAV ŽUPNOGA VIJEĆA
PREDSJEDNICA ŽUPNOG VIJEĆA 21. Martin Jušta, Kolodvorska 93.
01.   Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50. 22. Đuro Kucelj, Dravska 91.
EKONOMSKO VIJEĆE 23. Mirjana Miklić, Ciglana 07.
02.   Ljubica Erdec, Kut 12. 24. Mirjana Paviša r. FerenčićKolodvorska 73.
03.   Nenad Erdelec, Grgura Karlovčana 25. 25. Mirjana Rabađija, Kolodvorska 69.
04.   Ante Lučić, Matije Gupca 19. 26. Darko Špoljar, Dravska 33.
05.   Jasminka Miklić, Hrastova Greda 2. 27.  Marina Zvonar, Dravska 68.
06.   Ljubica Račan, Mate Kaića 3. 28.  
07.   Franjo Dautanec, Kolodvorska 118. A 29.  
08.   Katica Golubić, Dravska 128.     30.
09.   Miroslav Pokrivko, M. Kaića 1. A 31.
Jelica Štefanić, sudjeluje po obnašanju svojih 32.
funkcija 33.
  Click to enlarge
PASTORALNO VIJEĆE
10. Radmila Barić, Kolodvorska 72.
11. Mirjana Bazijanec, Kolodvorska 119.
12. Ivan Dautanec, Dravska 66.
13. Marina Ferenčić, Hladna voda 2.
14. Katica Trojan - Goll, Hladna voda 5.
15. Ivanka Golubić, Dravska 63.
16. Smiljka Gorički, Mate Kaića 50.
17. Damir Ivanov, Kolodvorska 80.
18. Jasnica Kovačev, Stjepana Radića 40.
19. Jasna Marić, Kolodvorska 110.

Župno vijeće 13. 01. 2019.;

20. Ana-Marija Mađerić,  G. Karlovčana 1A.  
Click to enlarge  
Pastoralno vijeće 1. 06. 2014.;  
   
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01. 2004.; 18. X. 2005.; 07. I. 2009. 15. I. 2012.
 
                                                                                                                                       povratak kronika događaja
PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI
I.   NARAV I SVRHA
Članak 1.
Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (liturgia) i dobrotvornosti (diakonia).
Članak 2.
ŽPV ima svoje sjedište u prostorijama župe.
II. USTANOVLJENJE
         OPŠIRNIJE ......
 
 
Blagoslov obitelji u župi 2018.
ULICA BLAGOSLOV PRAZNE
PRIMILO NIJE PRIMILO KUĆE
2018 2017   2018 2017   2018 2017
Kolodvorska 105 106 12 9    
Ciglana 15 16 - -    
Grgura Karlovčana 39 38 8 5    
Stjepana Radića 27 26 3 1    
Dravska 86 88 20 11    
Kut 14 15 1 1    
Batinska 3 4 3 2    
Mate Kaića 36 36 3 2    
Matije Gupca 15 14 7 6    
Hrastova Greda 14 15 3 3    
Hladna Voda 9 8 2 2    
Batinske 18 13 4 2    
Molvcice 12 13 2 1    
UKUPNO 393 395 68 53 108 111
 
Blagoslov obitelji u župi 2017.
ULICA BLAGOSLOV PRAZNE
PRIMILO NIJE PRIMILO KUĆE
2014 2017   2014 2017   2014 2017
Kolodvorska 115 106 5 9 21  
Ciglana 15 16 - - 4  
Grgura Karlovčana 41 38 10 5 5  
Stjepana Radića 24 26 - 1 6  
Dravska 92 88 11 11 16  
Kut 15 15 1 1 3  
Batinska 3 4 3 2 1  
Mate Kaića 27 36 4 2 7  
Matije Gupca 18 14 3 6 6  
Hrastova Greda 18 15 2 3 3  
Hladna Voda 8 8 2 2 -  
Batinske 30 13 4 2 3  
Molvcice 13 13 2 1 2  
UKUPNO 419 395 47 53 77 111
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 ODRŽANE AKTIVNOSTI, HODOČAŠĆA, IZLETI I DRUŽENJA
(PO MJESECIMA I  GODINAMA)
SIJEČANJ- 2017
 
- 1. I. ;
- 1. I. ;
- 1. I.;
                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
Povratak na početak