Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB
 
Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
 
 

 

gosp. prečasni  Mladen Gorupić,

dekan đurđevačkog dekanata, župnik Župe Kalinovac i upravitelj Župe Budrovac

E- mail - ŽUPNIKA
zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr
mladen.gorupic@hi.t-com.hr
župna kuća
Click to enlarge
Telefon i telefaks župnog ureda : 048/883 - 011
E- mail - UREDNIKA STRANICE: urednik@zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr
                                                               nenad.erdelec@gmail.com
 
 AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI:
OBAVIJEST:
-
                                                                                                                                                               povratak kronika događaja
 FINANCIJE ŽUPE
župni ured
CJENIK  CRKVENIH  USLUGA 
( izglasan  XII. 2003.)

- veljača: NAŠA OPĆINA KALINOVAC DAROVALA NAM JE OBITELJSKI DAR U IZNOSU 20.000KN: VELIKA HVALA OPĆINI! TIM NOVCEM SMO VRATILI BISKUPIJI DUG OD 20.000 KN, ŠTO SMO POSUDILI ZA TISKANJE MONOGRAFIJE ŽUPE KALINOVAC.

                                                   ------------------------------------------------------
OBITELJSKI DAR I DAR ZA CRKVU
2008. GODINA;   - obiteljski dar  - 400 obitelji  (61.710 kn)       dar za crkvu  - 337 obitelji (84.450 kn)
2009. GODINA; - obiteljski dar    - 385 ob.       - dar za crkvu  - 320 ob.       - za nove elemente svetišta - 109 ob.
2010. GODINA;  - obiteljski dar  - 381 ob.        - dar za crkvu  - 320 ob.      
2011. GODINA;  - obiteljski dar  - 406 ob.        - dar za crkvu  - 353 ob.      
2012. GODINA;  - obiteljski dar  - 379 ob.        - dar za crkvu  - 334 ob.     
2013. GODINA;  - obiteljski dar  - 387 ob.        - dar za crkvu  - 361 ob.    
2014. GODINA;  - obiteljski dar  - 364ob.         - dar za crkvu  - 343 ob.    
2015. GODINA;  - obiteljski dar  - 355 ob.         - dar za crkvu  - 344 ob.   
2016. GODINA;  - obiteljski dar  - 365 ob.         - dar za crkvu  - 340 ob.   
2017. GODINA; do 18. 11.;   - obiteljski dar  - 227 ob.        - dar za crkvu  - 218 ob.   
Dar za Milosrdnog isusa: 69 obitelji
                                                   ------------------------------------------------------
SAKUPLJANJA ZA POMOĆ:
Sakupljanje novčanih sredstava 2015. g. 2016. g. 2017. g.
- Za "Sveto djetinjstvo" - na bogojavljanje 950 kn 700 kn  
- Za Caritas - 4.300 kn 4210 kn  
- Za misije - 2.200 kn 2800 kn  
- "Petrov novčić" - 880 kn 770 kn  
- Za "Božji grob" pomoć kršćanima u Svetoj Zemlji - 940 kn 700 kn  
- Za crkvu u Bosni sakupili smo 1.400 kn 1100 kn  
- Sredstva sakupljena prodajom lapaša - 1.000 kn 1000 kn  
- Sredstva sakupljena na Nedjelju Caritasa - 3.100 kn 3310 kn  
- Ukrajina -   710 kn  
                                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 
PRIHODI OD POMOĆI, SAKUPLJANJA I OBAVEZA:
Sakupljanje novčanih sredstava 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g.
Redovita milostinja, darovi po oltarima 64.590 kn 73.500 kn    
Blagoslovi kuća i  obiteljski dar 100.470 kn 98,260 kn    
Krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, sprovodi 19.470 kn 15.170 kn    
Darovi za obnovu crkve 63.000 kn 61.620 kn    
Pomoć od općine Kalinovac 67.985 kn 50.000 kn    
Pomoć od županije 20.000 kn 19.000 kn    
Pomoć Biskupije 200.000 kn 150.000 kn 60.000 kredit  
Doprinos svećenika u župnu blagajnu 18.000 kn 18.000 kn    
         
                                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 
 PREDAVANJA I TEČAJEVI - prijava kod župnika  (---.)
ZARUČNIČKI TEČAJ - 2012. godine u ĐURĐEVCU (važi i za župu Kalinovac)
Rkt Župni ured (župna dvorana) -- Stjepana Radića 5. -- 48350 Đurđevac
13., 14., 15. i 16. veljače od 19:00 do 21:00 sati u župnoj dvorani
11., 12., 13. i 14. lipnja  od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
17., 18., 19. i 20.  rujna od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
ZARUČNICI se prijavljuju svom župniku najmanje 6 mjeseci prije vjenčanja, a župnik ih prijavljuje za zaručnički tečaj u mjestu koje zaručnici odaberu najmanje tjedan dana prije održavanja tečaja.
Zaručnički tečaj vodi ekipa od svećenika, psihologa, liječnika i jednog bračnog para. Tečaj traje četiri dana i na sva četiri dana mora se prisustvovati da bi se dobila potvrda o završenom tečaju.
1. dan-svećenik govori o kršćanskom poimanju ženidbe, o Božjem planu o braku i obitelji, o vlastitostima i karakteristikama braka, o ljubavi koja je Božji dar i temelj braka.
2. dan-liječnik govori o medicinskim aspektima bračne tematike. Radi se o fiziologiji i anatomiji žene i muškarca, o metodama prirodnog planiranja obitelji, o zloupotrebama i naličju ljudske spolnosti, o promicanju kulture života
3. dan-psiholog i jedan bračni par govori o psihologiji bračnih parova, o jedinstvu i različitosti, o pravilima komunikacije u braku, o rješavanju konflikata u braku
4. dan-svećenik i jedan bračni par govori o odgovornom roditeljstvu, o kršćanskom odgoju djece, o obiteljskom životu

                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

 
OBAVIJEST ŽUPNIM DRUŠTVIMA ZA PLAČANJE ČLANARINE
Molim sve članove Društva da članarinu za 2017. g.  uplate najkasnije do 01. 03. kod gđe. Slavice Dautanec ili kod predsjednice Ljubice Račan. Popis svih članova nalazi se u privitku.
Društvo sv. Luke
Ljubica Račan, Jasna Marić, Radmila Barić, Mladen Gorupić, Marina Miklić, Mirjana Miklić, Ljubica Lugarov, Marica Markov, Mirko Miklić, Darija Erdec, Ivana Matkov, Slavica Dautanec, Jelica Štefanić, Danijel Zvonar, Hrvoje Mlakar, Marica Zvonar, Marija Kraljević, Slavko Matica, Katica Golubić, Ivanka Golubić, Franjo Dautanec.
Zbor  odraslih  Župe  sv.  Luke  Kalinovac
Ljubica Račan, Ivanka Brček,  Željko Brček,  Ljubica Lugarov, Marica Igrić, Kata-Trojan Goll,  Franjo Dautanec, Marina Miklić, Slavko Matica, Marica Markov, Sunčica Orešić, Jasminka Miklić.
Zbor mladih Kalinia
Danijel Zvonar, Hrvoje Mlakar, Mirjana Mlakar, Željka Šoštarić, Vlado Šoštarić, Melita Sobota, Vlado Sobota, Ivan Peršić, Goga Golubić, Sanja Miklić, Ana Marija Mađerić, Ana Civilinder, Ana Peić, Ana Rabađija, Barbara Kirinec, Domagoj Brček, Ivan Živko
Lorena Vrabčević - dijete, Lara Šoštarić - dijete, Elena Zvonar - dijete, Patricija Zvonar - dijete, Nikola Mlakar - dijete, Ena Mlakar - dijete, Fran Šoštarić - dijete, Klara Sobota - dijete, Ivan Sobota - dijete, Antonela Golubić - dijete, Ivan Miklić - dijete, Filip Markov - dijete, Gabrijela Dautanec - dijete, Lana Plazek - dijete, Marta Mikacinić - dijete, Nikolina Dautanec - dijete, Valentina Vujčić - dijete
                                                                                                                                                               povratak kronika događaja
          REDOVNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJNI SASTANAK ŽUPNOG VIJEĆA
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE ŽUPNOG VIJEĆA 10. 11. 2017.              

1. IZVRŠENI I PLAĆENI RADOVI U 2017. GODINI

a) Postaje križnog puta: 91.500 kn;

b) Slike Milosrdnog Isusa i Sv. Ivana Pavla II: 51.750kn;

c) Obnovljene orgulje na koru: 5.000kn;

d) Okrečeni oštećeni zidovi župne kuće: 3.600: ( posao i materijal platila dva župna vijećnika );

e) Stavljen antifriz u cijevi centralnog grijanja u crkvu: 1.040kn;

f) Zbog  nevremena i raskrivenosti župne crkve, bila dizalica i majstor Konjarek i sve stavljeno u prvotno stanje: 3.000kn;

 2. RADOVI U TIJEKU

a) Postavljanje lima na kosine crkve: 58.000kn; Općina sudjeluje sa 50.000kn, a župa sa 8.000kn;

3. NEIZVRŠENI RADOVI

a) Servis zvona: crkveni vijećnik Đuro Kucelj javio se da želi platiti servis zvona, onoliko koliko je potrebno ( oko 4.000kn );

b) Kopirka: rješenje kopirke je u tijeku. Nadam se da ćemo do sljedećeg sastanka u siječnju i taj problem riješiti;

4. OSVRT NA DUHOVNU OBNOVU I BLAGDAN SV. LUKE

-Duhovna obnova bila je uspješna, a glavni blagdan župe bio je veličanstven. Župnik svima zahvaljuje za sudjelovanje i pomoć, kako duhovne tako i materijalne naravi;

5. PROSLAVA DIJAMANTSKE MISE PROF. DR. IVANA GOLUBA

- Bilo je svečano. Za proslavu smo sakupili 1.750kn, 1.100kn, dali smo za sliku i cvijeće prof. Ivanu Golubu, a preostalih 650kn, za sliku naše crkve, biskupu Ratku Periću;

6. RAZNO

a) Blagoslov grobova na Svi svete: kao što se za Božić blagoslivljaju obitelji i kuće, tako se za Svi svete blagoslivljaju grobovi i moli  za dušu pokojnika. Lijepa grobnica, cvijeće i svijeće samo su dekor - ukras, ako nema duhovne dimenzije;

b) Crkvena štampa: molba župnim vijećnicima da sudjeluju u kupnji štampe. Od ukupne štampe koja stiže na župni ured, samo 1/3 kupuje župa Kalinovac, a 2/3  župa Budrovac. Zar to nije prestrašno?!

c) Budući da naša vjeroučiteljica Viktorija sudjeluje u životu župne zajednice, a ima i vjeronauk za krizmanike, odlučili smo joj dati za prijevoz svakog mjeseca 200kn;

d) Organizirana je škola za animatore. Poslati ćemo na školovanje četiri naše djevojke, kako bi bile poučene u radu s mladima i za mlade. Školu i prijevoz plaća župa;

f) Organiziran je vikend u Sjemeništu ( 17 i 18 veljača ). Poslati ćemo naše najbolje dečke iz 7 i 8 razreda ( njih četvoricu );

e) Akcija sakupljanja u župi: sve akcije sakupljanja prema Biskupiji i Caritasu, vrše se po pismenom nalogu istih. Sve akcije sakupljanja za župu, vrše se po dogovoru župnog vijeća, društva Sv. Luke i Caritasa. Ako takvih sakupljanja nema u drugim župama, to ne znači da ne postoji zahtjev. Dužan sam vršiti sve ono što traži od nas naša Biskupija;

g) Svi župljani dužni su podmiriti svoje obaveze, bez obzira žive li u svojoj obiteljskoj kući, u inozemstvu, u staračkom domu ili kod svojih;

h) Župni list izlazi za Božić: Budući da izlazi jednom godišnje broj stanica će biti veći. Uzimamo 400 primjeraka i plaćamo 4.788kn. Budući da se teško prodaje, nismo povećavali cijenu , ali smo odlučili da župa Kalinovac mora uzeti župnog lista barem koliko i župa Budrovac. Ako bismo prodali svih 400 primjeraka, ( a to još nikada nismo ), sakupili bi 4.000kn, a razliku do 4.788kn platio bi jedan crkveni vijećnik, koji se sam javio;

k) Nikolinje u našoj župi: Vjeroučiteljica će sa školskom djecom imati  prigodni program.  Treba nam 180 poklona za djecu. Općina nam za poklone daje 2.000kn. Budući da taj novac nije dovoljan, dogovoreno je da se napravi akcija prodaje kolača 03. prosinca. Mole se roditelji djece, da svi koji mogu i žele, da ispeku kolač i donesu ga 02. prosinca u 18.00h u vjeronaučnu dvoranu na pakiranje. Župljani se mole da kupe kolač i na taj način pomognu akciju za našu djecu koja su naša radost  i naša nada;

l) Budući da mnogo mladih nakon krizme ne dolazi u crkvu, predloženo je da svakog blagdana i svake prve nedjelje u mjesecu, pola sata prije druge Sv. mise molimo krunicu za njihovo obraćenje;

m) Izraditi ćemo dvije klupe u crkvu za školsku djecu;

n) Od posljednjeg sastanka uspjeli smo smanjiti župni dug za 20.000kn i sada je 17.000kn;

                                                                                                                                      povratak kronika događaja
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 23. 2. 2017.              
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1. BLAGOSLOV POSTAJA
- Mladen Orešić besplatno je sprintao pozivnice za blagoslov postaja župne crkve.

- Na druženje uz nedjeljni ručak u prostorijama župne kuće pozvani su svi darovatelji postaja, općinari i svećenici: oko 70 osoba.

-Svi veliki darovatelji dobiti će na kraju sv. mise sliku svoje postaje na platnu koje će tiskati obitelj Benšić. Jedan dio troškova tiska daruje obitelj Benšić.
-Biskup će dobiti za zahvalu staru sliku s glavnog oltara i cvijeće što je u protekle dvije godine u više navrata pomogao župi u financijskim izdašnim svotama
-Za ručak će biti sve domaće.
-za postaje skupljeno je 89.200kn.
-Ukupna cijena s poklonom jedne postaje stoji 91.500kn.
2. NOVE ŽARULJE ZA LUSTERE U CRKVI?
Janči Zlatko – (Ringo) predložio je svaka 3 mjeseca zamijeniti žarulje na jednom lusteru (1200kn), a iste ispravne žarulje sa lustera ostaviti za manje i zidne lustere. Zamjena je potrebna jer se više takve žarulje ne proizvode.
3. POKLON ORGULJAŠICI IVANI
-u ime župe i dječjeg zbora, dati ćemo poklon Ivani. Poklon će predati članica Župnog vijeća i dječjeg zbora na jutarnjoj uskrsnoj sv. misi.
4. PELCANJE I PRODAJA LAVANDE
-Pokretanjem vegetacije pelcat će se lavanda. Od jesenske prodaje lavande prihod bi išao Caritasu župe.
5. SPROVOD U NEDJELJU
- Na sprovodnim misama u nedjelju i dalje se sakuplja milostinja.
6. NOVA ORGULJAŠICA MARINA BALALA
- I dalje će biti ista cijena naknade za vođenje zborova. Orguljašica  Marina Balala imat će sljedeće obaveze: svaki tjedan proba sa odraslim zborom, svaki drugi tjedan sa dječjim zborom, svaki drugi tjedan sa zborom mladih, a to znači: dvije probe svaki tjedan, dvije mise nedjeljom, dvije mise zapovjedanim blagdanom i jedna misa ne na zapovjedani blagdan. Tu su Božićni i Uskrsni blagdani.
-Časna Karmen svira sve dane u svibnju, listopadu u prosincu zornice, te jednu misu blagdanom. Taj iznos od 1000kn za časnu je malo. Za sada se časna ne buni, a gdje uzeti više.
7. PROSLAVA DANA OČEVA I MAJČINOG DANA
-planira se kratki program za dan očeva na Josipovo u ponedjeljak i majčin dan na drugu nedjelju svibnja.
8.BLAGOSLOV SLIKE MILOSRDNOG ISUSA
-Blagoslov slike biti će na Bijelu nedjelju, tj. nedjelju poslije Uskrsa. Prilog za sliku dalo 13 osoba, a sakupilo se od tih 13 osoba 14.600kn. Slika će doći do Uskrsa, a onda moramo dati uokviriti i sve platiti, još nema puno vremena. Svi možete sudjelovati u daru i upisati se da ugostite sliju Milosrdnog Isusa.
9. RADOVI KOJI SE FINANCIRAJU OD DRŽAVNIH SREDSTAVA ( OPĆINE I ŽUPANIJE)
-Aktualizacija radova u ovoj godini trebala bi biti svakako prije izbora.
10. STARE POSTAJE
Stare Postaje križnog puta naše crkve nemaju neku veliku vrijednost zbog toga što slike nisu crtane i okviri nisu ručni rad. Budući da su slike blagoslovljene i bile duže vrijeme u crkvi, pa nije prikladno da slike negdje stoje po muzejima koji nisu specijalizirani za crkvenu baštinu. S toga je odlučeno da se slike daruju župnoj crkvi Budrovca da  i dalje služe svrsi, a tako i očuvaju od propadanja.
                                                                                                                                      povratak kronika događaja
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 1. 1. 2017.              
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Dnevni red:
1. Financijski izvještaj za 2016. godinu ( prilog primici i izdaci);
PRIMICI
Redovita milostinja, darovi po oltarima i u škrabicama: 73.500,00 kn; ( u 2015. godini 64.590,00 kn.)
Darovi prigodom blagoslova kuća i  obiteljski dar: 98,260,00 kn; ( u 2015. godini 100.470,00 kn.)
Darovi prigodom krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, takse od sprovoda: 15.170,00 kn; ( u 2015. godini 19.470,00 kn.)
Namjenski darovi za obnovu crkve i ckrvenih objekata: 61.620,00 kn; ( u 2015. godini 63.000,00 kn.)
Pristojbe za crkvene dokumente i od Vipa: 44.880,00 kn; ( u 2015. godini 48.950,00 kn.)
Pomoć od općine Kalinovac: 50.000 ,00 kn; ( u 2015. godini 67.985,00 kn.)
Pomoć od županije: 19.000,00 kn; ( u 2015. godini 20.000,00 kn.)
Pomoć Biskupije: 150.000 ,00 kn;  ( u 2015. godini 200.000,00)
Kredit od Biskupije: 60.000,00kn;  (u 2015. godini nije bilo kredita)
Doprinos svećenika za župnu blagajnu: 18.000,00 kn; ( u 2015. godini 18.000,00 kn.)
Plaća svećeniku za vjeronauk u školi: 12.000 ,00 kn; ( u 2015. godini 12.000,00 kn.)
Binacije: 1.800,00 kn; (u 2014. godini 1.600,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 700kn; ( 2015. g. 950kn.) Caritas: 4210kn; ( 2015. g. 4300kn.) Misije: 2800kn;       (2015. g. 2200kn.) Petrov novčić: 770kn; ( 2015. g. 880kn.) Božji grob: 700kn; ( 2015. g. 940kn.) Za Bosnu:  1100kn; (2015. g. 1400kn.) Ukrajina 710kn; ( 2015 nije se skupljalo);  lampaši: 1000kn;  ( 2015. g. 1000kn.) Nedjelja Caritasa: 3310kn; (u 2015. g. 3100kn.)
UKUPNI PRIMICI : 622.810,00 kn;  ( 2015. godini 637.695,00 kn).
IZDACI
Negativni saldo iz 2016. godine: nema negativnog salda ;  ( u 2015. godini - 5.820,00kn.)
Potrebe bogoslužja i pastorala: 14.580,00 kn; ( 2015. godini 28.430,00 kn.)
Nagrada crkvenim službenicima ( svećenik, orguljaši, kuharica i propovjednici ): 102.400,00 kn; ( u 2015. godini 111.300,00 kn.)
Troškovi prijevoza: 12.500,00 kn; ( u 2015. godini 12.000,00 kn.)
Veći radovi na crkvi i župnom dvoru: 299.300,00 kn; (u 2015. godini 299.985,00 kn.)
Pristojbe biskupiji: 2.670,00 kn; (u 2015. godini 2.380,00 kn.)
Režijski troškovi: 65.650,00 kn; (u 2015. godini 64.060,00 kn.)
Uzdržavanje crkvenih zgrada: 40.150 ,00 kn; (u 2015. godini 42.280,00 kn.)
Troškovi domaćinstva: 51.420,00 kn; (u 2015. godini 42.850,00 kn.)
Obiteljski dar biskupiji: 8.940,00 kn; (u 2015. godini 8.940,00 kn.)
Binacije: 1.800,00 kn; (u 2015. godini 1.600,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 700kn; ( 2015. g. 950kn.) Caritas: 4210kn; ( 2015. g. 4300kn.) Misije : 2800kn; ( 2015. g. 2000kn.) Petrov novčić: 770kn; ( 2015. g. 880kn.) Božji grob: 700kn; ( 2015. g. 940kn.) Za Bosnu: 1100kn; (2015. g. 1400kn.) Ukrajina 710kn (2015 se nije skupljalo); lampaši: 1000kn; ( 2015. g. 1000kn.) Nedjelja Caritasa: 3310kn; (u 2015. g. 3100kn.)
UKUPNI IZDACI: 614.710,00 kn; ( u 2015. godini 637.695,00kn);
CRKVENA BLAGAJNA ZAVRŠILA JE TEKUĆU GODINU U POZITIVNOM SALDU: 8.100,00 kn ( u 2015. godini 3.280kn );
2. Planovi u 2017. godini.
a) oblačenje kosih dijelova na crkvi u odgovarajući lim ( prilog-troškovnik );
-bojanje kosih ploha gdje se stavlja lim ( troškovnik još nije gotov );
- računamo na općinska i županijska sredstva u tu svrhu: trebamo se javiti na natječaj - o tome brine Jasna Kovačev;
b) slika milosrdnog Isusa;
-slika iznosi 2000€
-okvir iznosi oko 3000kn
-do Uskrsa će slika stići iz Poljske, a na nedjelju poslije Uskrsa ćemo je blagosloviti. Kako ćemo to financirati?
-tko će željeti dati svoj prilog za sliku moći će to učiniti od danas. Za primjer župnik daruje 1000€, jedna mi je osoba darovala već 1000kn; vjerujem da ćete se i vi odazvati i da ćemo sliku isplatiti u cijelosti. Novac se daje župniku ili zvonarici.

Od slijedeće nedjelje možete se upisivati da ugostite sliku milosrdnog Isusa u svome domu, upisujte se kod zvonarice. Slika milosrdnog Isusa ići će od kuće do kuće nakon blagdana Uskrsa. Milosrdni Isus donijet će nam obilje blagoslova, ako ćemo ga ugostiti.

c) nedostaje još 5 postaja križnog puta. Bit će gotove do korizme. Radovi na oltarima od restauratorice su pri kraju.

d) svaki mjesec vraćamo kredit u iznosu od 2000kn posuđen od Biskupije ( još 54.000kn);

3. Voditeljica zborova Ivana Matkov s nama je do Uskrsa. Razlog njezina odlaska je što želi magistrirati, a zaposlila se u školi u Kloštru Podravskom, te ne stigne savjesno obavljati svoje dužnosti, ne stigne imati redovito probe. To je glavni razlog njezinog odlaska. Na njezino mjesto dolazi Marina Balala iz Đurđevca.
4. Sakupljanje milostinje: Ljubica Račan redovito je stavljala popis onih koji sakupljaju milostinju, kako na stranice župe, tako i na oglasnu ploču, ali mnogi za to nisu marili. Neki koji su sakupljali milostinju, nisu pružali svima košaricu ( bilo je primjedbi župljana ). Zato molim sve vas koji želite sakupljati milostinju da se odmah javite i da pratite kada ste na redu za sakupljanje. Svakako, gledajte da svima pružite košaricu, da nikoga ne isključite. Sve što radite, radite za župu, za svoju zajednicu, za svog Boga.
5. I dalje se naručuje župna štampa: koncil 16, B14, Sv. Josip 5, B15, Mak 13, B31, Srce Isusovo 14, B11, Župni časopis Sv. Luka 155, B203.
-u našoj župi štampa se loše prodaje, kako dalje, da li vi vijećnici sudjelujete u kupnji časopisa. Vjerujem da svaki od vas može nešto uzeti jednom mjesečno. Takvih problema nema u maloj župi Budrovac, vijećnici redovito kupuju štampu.
-mi možemo sve otkazati, ali što onda, gdje smo i što smo. Koliko ljudi živi od te štampe, a nas neće osiromašiti tih 7 kuna.

6. Grijanje crkve i župnog dvora;

-sve je veliko i crkva i župni dvor. Da ne bude veće štete, sve moramo grijati. Hvala jednoj obitelji koja nas je spasila za ovu zimu svojim darom od 10.000kn). Prijedlog majstora za grijanje u crkvi je da u ljeti stavimo 40 l antifriza u cijevi i onda neće biti straha od  smrzavanja. Mi grijemo svaki dan, a ljudi niti radni dan, a nažalost i u nedjelju, dok je zima ili loše vrijeme nema u crkvu. Za koga grijemo, za koga trošimo?
7. Nedjeljni listić;

-List će i dalje izlaziti, ali je problem, što ga ostaje nekad 100, nekad 70, nekad 50 komada, jer nema ljudi u crkvu. Ako ga štampam manje, onda nedostaje, vrlo je teško pogoditi i ugoditi (3950kn).

8. Plaćanje obaveza: 150+50. Sve je više takvih župljana. Jedni od drugih to vidite i tako onda radite. Pokušao sam nekima skrenuti pozornost da su obaveze 150+150 ali bez rezultata. Na koji način taj problem riješiti. Vaš dar za crkvu je samo 61.620kn, a mali Čepelovac sakupio je u 2016 g. 84.000kn; Njih 83 obitelji, a vas 340 obitelji!
9. Od sljedeće nedjelje vaša poldanjica će biti u 11.15h; ( tako je tražio Mladen Rogoz za župu Budrovac, jer će od Uskrsa on tamo svirati);
10. Tko od župljana ne prima blagoslov, taj nema što tražiti od župne zajednice. Takvih ima 63 - nabroji! Ako netko ne može biti na blagoslovu, može se ispričati i zatražiti blagoslov naknadno. Tu ne smije biti opravdanja.
11. Plaćanje zvonarije; bilo je u prosjeku 110kn po kući. Platilo je 357 obitelji
12. Naša župa ima više molitvenih zajednica: Marijina legija mladih, Marijina legija odraslih, Apostolat molitve: sat milosrđa. Kako bi bilo lijepo da se i vi vijećnici uključite u jednu od zajednica. Vi ste odabrani da budete primjer i poticaj drugima, da služite svojoj zajednici i Bogu. Kako je tužno da su samo troje od vas u nekoj od molitvenih zajednica.  Vi koji govorite da nemate vremena, da ne stignete, nemate vremena jer Bog nije još zavladao vašim životom, jer kad mu se prepustite, sve će vam ići ko od šale. Ja svaki večer imam jednu od grupa i sve stignem.
Naša župa ima i svaki petak klanjanje, svake nedjelje i blagdana krunicu, u svibnju i listopadu pobožnosti: i tu se možemo uključiti. Mogu reći da i tu nije gužve od vas vijećnika. Ja da sam na vašem mjestu, došao bi makar iz radoznalosti, možda bi vam se sviđalo. Imamo i godišnja hodočašća i tu nije gužve od vas. Nije moj cilj da vas kritiziram, već da vam kao župnik skrenem pozornost, što to od vas župna zajednica očekuje, a budući da ne dočeka, onda s pravom kažu: svi ste vi isti.
Naša župa ima 3 zbora, Društvo Sv. Luke, Caritas, tu vas ima uključenih, još bi se neki mogli uključiti, vi koji niste baš nigdje. Opravdajte svoje članstvo u župnom vijeću svojim angažmanom i djelima, a ne samo jezikom i tijelom. ( poticaj Kraljević);
13. Razno:
-uređenje cvijeća oko crkve i župnog dvora u prošloj godini je bilo dobro. Žene koje rade u javnim radovima, lijepo su to uređivale. No cvijeća baš i nije bilo previše, bilo je kako mi to kažemo na rijetko ( zahvala općini na cvijeću );
-molim vas sve što vas muči, sve što želite da poboljšamo u našoj zajednici, recite, predložite. Sastanak nije samo da čujete župnika, već da dobronamjerno sudjelujete u donošenju najboljih rješenja za našu župu. Nemojmo prakticirati razgovore u grupicama poslije sastanka, a tu samo šutjeti. Kome to koristi!?
 
SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 15. 1. 2017.

1. Stvarna  cijena  radova na sanaciji temelja crkve i pločnika oko crkve iznosi:398.630,00 kn, a  cijena za župu iznosi: 321.500,00 kn. Poklon izvođača ( Đuro Kucelj ) je 77.130,00 kn. HVALA MU OD SRCA! Do sada smo uplatili: 150.000,00 kn, novac koji smo dobili od Biskupije, 19.000,00 kn, novac koji smo dobili od Županije, a čekamo novac od Općine kojeg  su namijenili za ovu godinu u iznosu od 50.000,00 kn. Dug prema izvođaču iznosi 102.500,00 kn.

Kako vratiti dug? Zatražili smo 60.000,00 kn od Biskupije da nam posudi na rok od 3 godine, kako bismo isplatili dio duga izvođaču, a ostali dio od vašeg dara na blagoslovu kuća. Župljani bi također trebali sudjelovati u obnovi svojim novčanim prilogom obiteljskog dara, dara za crkvu i milostinji, ali taj novac je nažalost svake godine sve manji. Sve manje je župljana, ali i vaš dar se svake godine sve više smanjuje. Kad vratimo dug, tek tada možemo razmišljati o daljnjim koracima u obnovi naših sakralnih objekata.

2. Budući da izvođač radova u izgradnji  župne kuće nije poštivao projektnu dokumentaciju, bila nam je građevinska inspekcija i prijeti nam kazna od 21.000,00 kn. Projektnu dokumentaciju za kuću morali smo raditi iz početka i platili smo je ove godine 8.000,00 kn. Dakle, i tu nas čeka platiti 21.000,00 kn kazne.

3. Imamo namjeru postaviti u crkvu sliku Milosrdnog Isusa, ali još čekamo najbolji način kako ti učiniti, budući da u našu crkvu možemo staviti samo orginalne slike, a postojeća slika to nije.  

4. U vrijeme župnikova godišnjeg odmora, u župi neće biti vjenčanja i krštenja, zbog nemilog događaja koji se dogodio. Župom upravlja župnik, koji ima zadnju riječ i za to je odgovoran samo biskupu.

5. Do našeg glavnog proštenja posaditi ćemo zelenilo oko crkve, kako bi prostor oko crkve zaživio.

6. Postaje križnog puta su u izradi, kako kaže umjetnica, a sve bi trebalo biti gotovo do Uskrsa ili blagdana Presvetog Trojstva.

7. Uloga Župnog vijeća je da se brine o duhovnom i materijalnom životu župe. Vijeće predlaže i savjetuje župnika, a župnik ima zadnju riječ u odlukama. Tako kaže zakonik kanonskog prava. Analizirali smo vijećnike koji redovito ne dolaze na sastanke. Oni sa najviše izostanaka dobiti će mogućnost da se pismeno izjasne da li žele i dalje biti vijećnici ili ne,  te da ih naš biskup razriješi službe.

                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
 
      ŽUPNO VIJEĆE

Svi članovi Župnoga vijeća su samo župnikovi suradnici ili pak savjetnici i nemaju nikakve posebne ovlasti niti poseban zadatak odlučivanja.

Click to enlarge  

Nakon dobivenog odobrenja od varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka za sastavljanje novog pastoralnog vijeća,  upriličena je 1. lipnja u nedjelju za vrijeme podnevnog euharistijskog slavlja svečanost potvrde njihove službe župniku i župnoj zajednici. Na potvrdu je pristupilo 23 od 25 novoizabrana člana izabranih od predstavnika vjernika-laika i voditelja župnih organizacija i društava. Svečanu sv. misu predvodio je župnik preč. Mladen Gorupić.

                                        SASTAV ŽUPNOGA VIJEĆA
PREDSJEDNICA ŽUPNOG VIJEĆA 21. Jasna Kovačev, Stjepana Radića 40.
01.   Katica Golubić, Dravska 128.     22. Jasna Marić, Kolodvorska 110.
EKONOMSKO VIJEĆE 23. Ana-Marija Mađerić,  G. Karlovčana 1A.
02.   Ljubica Erdec, Kut 12. 24. Mirjana Miklić, Ciglana 07.
03.   Nenad Erdelec, Grgura Karlovčana 25. 25. Mirko Miklić, St. Radića 17.
04.   Ante Lučić, Matije Gupca 19. 26. Lovro Nikić, G. Karlovčana 7.
05.   Jasminka Miklić, Hrastova Greda 2. 27.  Mirjana Paviša r. Ferenčić Kolodvorska 73.
06.   Ljubica Račan, Mate Kaića 3. 28. Mirjana Paviša r, Matica, Kolodvorska 34.
07.   Franjo Dautanec, Kolodvorska 118. A 29. Danijela Paviša - Vrapčević,  M. Kaića 2. A
08.   Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50. 30. Mirjana Rabađija, Kolodvorska 69.
09.   Miroslav Pokrivko, M. Kaića 1. A 31. Darko Špoljar, Dravska 33.
Katica Golubić, sudjeluje po obnašanju svojih 32. Marina Zvonar, Dravska 68.
funkcija 33. preminuo Tomislav Franjić , Kolodvorska 149.
  Click to enlarge
PASTORALNO VIJEĆE
10. Radmila Barić, Kolodvorska 72.
11. Mirjana Bazijanec, Kolodvorska 119.
12. Ivan Dautanec, Dravska 66.
13. Marija Dugalija, Ciglana 15.
14. Marina Đođ, Ciglana 18.
15. Marina Ferenčić, Hladna voda 2.
16. Željko Gelo, St. Radića 44.
17. Katica Trojan - Goll, Hladna voda 5.
18. Ivanka Golubić, Dravska 63.
19. Smiljka Gorički, Mate Kaića 50. Pastoralno vijeće 1. 06. 2014.;
20. Ivanov Damir, Kolodvorska 80.  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01. 2004.; 18. X. 2005.; 07. I. 2009. 15. I. 2012.
                                                                                                                                       povratak kronika događaja
PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI
I.   NARAV I SVRHA
Članak 1.
Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (liturgia) i dobrotvornosti (diakonia).
Članak 2.
ŽPV ima svoje sjedište u prostorijama župe.
II. USTANOVLJENJE
         OPŠIRNIJE ......
 
Blagoslov obitelji u župi 2014.
ULICA BLAGOSLOV PRAZNE
PRIMILO NIJE PRIMILO KUĆE
Kolodvorska 115 5 21
Ciglana 15 - 4
Grgura Karlovčana 41 10 5
Stjepana Radića 24 - 6
Dravska 92 11 16
Kut 15 1 3
Batinska 3 3 1
Mate Kaića 27 4 7
Matije Gupca 18 3 6
Hrastova Greda 18 2 3
Hladna Voda 8 2 -
Batinske 30 4 3
Molvcice 13 2 2
UKUPNO 419 47 77
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 ODRŽANE AKTIVNOSTI, HODOČAŠĆA, IZLETI I DRUŽENJA
(PO MJESECIMA I  GODINAMA)
SIJEČANJ- 2017
 
- 1. I. ;
- 1. I. ;
- 1. I.;
                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
Povratak na početak