Listić;
Ispit savjesti
10. 3. 2013.

 

 
Sveti Luka;
br. 13.
20. 12. 2019.
veličina: 6.412 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB

 

Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 15.                                                  11. travanj 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

ISPOVIJED: prije svake mise.

 Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije misa. Krunice predvodi Marijina legija.

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PRVOPRIČESNICI: vjeronauk u petak u 15.00

VJERONAUK ZA ODRASLE:  u četvrtak, svi ste dobrodošli. Župno pastoralno vijeće obavezno, to je pastoralni sastanak.

PROMIŠLJANJE

Poniznost

Najveći autoritet u Starom zavjetu svakako je Mojsije. Prema Knjizi Brojeva (12,1-8), sâm Bog svjedoči kako je Mojsije veći od svih proroka: jedini on može Božji lik gledati a Bog mu govori „iz usta u usta“. Pa ipak, jednoga su dana protiv njega ustali njegov brat Aron i sestra Mirjam. Govorili su: „Zar je samo Mojsiju govorio Gospodin? Zar i nama nije govorio?“ Međutim, Mojsije nije digao glas na njih i nije se pozvao na svoj autoritet. Kako to? Veli Knjiga Brojeva: „Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji.“ On, koji je pred Bogom bio najveći od svih proroka!

To je veličina istinski velikih ljudi. Skromni su. Znaju da je sve što imaju i sve što umiju čisti Božji dar. Svjesni su da se zbog toga ničim ne mogu hvastati, kao da bi to bilo njihovo vlastito. Sličan stav vidimo i u Pavla. Pozvan je za apostola, što je bila velika i izuzetna služba. Međutim, Pavao se nije zbog toga uzdizao. Veli: „Ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju. Ali milošću Božjom jesam što jesam“ (1 Kor 15,9-10). Na drugom mjestu veli kako se ne može hvaliti uzvišenim objavama i viđenjima koje je imao – jer su od Boga – nego se može „hvaliti“ samo svojim slabostima, jer su one u potpunosti samo njegove (usp. 2 Kor 12,5). Konačno, službena titula pape, najvećeg autoriteta u Crkvi jest: servus servorum Dei – sluga slugū Božjih. Istinski velikani su – ponizni. Konačno u Poslanici Filipljanima (2,6.8) jasno se kaže da je Isus Krist – iako pravi lik Božji – ponizio sam sebe postavši poslušan do smrti. I upravo je zato bio uzvišen.Zbog toga za kršćane poniznost nipošto nije izraz slabosti, nego, naprotiv, znak mudrosti i znak ljubavi prema bližnjima: svjesni smo da je sve ono dobro koje imamo i koje činimo zapravo od Boga, tako da nema ničega čime bismo se mogli hvaliti ili zbog čega bismo se mogli uzdizati iznad drugih. Zato nas kršćanska duhovnost uči da je oholost temelj svakoga grijeha, a poniznost preduvjet svetosti.I u bogoslužju nam je poniznost i važna i potrebna. Pogotovo kada su u pitanju propisi, odredbe i razumijevanje liturgijskih načela. Evo kako to može izgledati kada je, na primjer, u pitanju rasprava o slavljenju mise po izvanrednom („tridentskom“) obredu. Tko je u pravu: oni koji se zalažu za misno slavlje prema prethodnom obredu (koji je danas „izvanredan“) ili po sada važećem? Koplja se mogu lomiti. Rasprave mogu ići unedogled. Konačno, koji bi obred bio istinski katolički? Je li možda onaj kada je Pavao vjernicima „govorio“ i na koncu „razlomio kruh“ (usp. Dj 20,7-11), pri čemu su vrlo vjerojatno svi ležali za stolom, kako je onda bio običaj? Ili bi to bilo euharistijsko slavlje koje opisuje Justin oko 150. godine, kada je predstojnik (biskup) improvizirao euharistijsku molitvu? Je li najprimjerenije misno slavlje prema Misalu rimske kurije iz 1474. u kojem nije bilo podizanje kaleža? Ili bi najprimjerenije bilo slavlje prema Misalu Pija V. gdje je uvršteno Posljednje evanđelje koje je prije toga bila privatna molitva svećenika? Ili je možda ipak najbolje euharistijsko slavlje prema važećem Misalu u kojem nalazimo „novo i staro“? Slične žestoke rasprave mogu nastati oko pitanja pričesti na ruku, pričesti pod obje prilike, o mogućnosti da nezaređeni službenici dijele pričest, da za oltarom poslužuju i dječaci i djevojčice… Neki će čak inzistirati na nekim liturgijskim načelima kojih se ne drže ni same liturgijske knjige, kao što je to drevni običaj da se nedjeljom ne čini nikakav pokora, pa bi prema tome bilo neprimjereno klečati na nedjeljnoj misi.U svim ovim pitanjima valja jasno istaknuti da Crkva jednostavno ima pravo i dužnost uređivati svoje bogoslužje, kako je to od samih početaka neprestano i činila. Reforma Drugog vatikanskog sabora nije u tome nikakav izuzetak. Primjeren je onaj obred euharistijskog slavlja koji Crkva u određenom vremenu propisuje i čini. Ako bi se objektivno i moglo pokazati i dokazati da u važećem Misalu neka rješenja nisu sretno donesena (jer ni jedna reforma nije savršena!), to je i dalje liturgija Crkve, koja se ne bi smjela svojevoljno mijenjati, jer bi u tome slučaju to bila neka privatna liturgija, a ne liturgija Crkve. Dakle, potrebno je imati poniznosti i jednostavno prihvatiti ono što je određeno liturgijskim i inim uredbama. U svim je ovim pitanjima međutim najvažnije u poniznosti i ljubavi čuvati jedinstvo Crkve. Zato nije najvažnije dokazati onome drugome da nije u pravu. Tako nas uči i Isus. Prisjetimo se. On dopušta da je – ipak – u Starom zavjetu bio moguć po sebi loš običaj otpuštanja ženā, iako „u početku nije bilo tako“ (Mk 10,5). Isusu je bilo jasno da i istinu valja dozirati: „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi“ (Iv 16,20). Slično i Pavao govori kako je u svome navještaju išao postupno, jer vjernici nisu odmah bili kadri shvatiti i prihvatiti puninu naviještanja, pa ih je u početku tek „mlijekom napajao“ (1 Kor 3,2). U Crkvi nije najvažnije „znati sva otajstva i sve spoznanje“, nego je puno važnija ljubav koja je „dobrostiva“ (usp. 1 Kor 13,2). Zato, prije nego što se dademo u velike raspre o pojedinim liturgijskim odredbama i običajima, dobro je podsjetiti se što Pavao govori o mesu žrtvovanom idolima. Naime, neki kršćani u Korintu koji su bili „slabi“, bili su uvjereni da je velik grijeh blagovati od mesa životinja koje su dijelom – kao žrtve pričesnice – prethodno bile žrtvovane poganskom božanstvu. Za Pavla je jasno: ti bogovi ne postoje, pa prema tome nema ni grijeha, ako kršćanin kupi to meso i blaguje ga. Međutim, zbog onih „slabih“, zaključuje Pavao, „ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neću jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim“ (1 Kor 8,13). Pavao pri tome jasno kaže: „U pogledu mesa žrtvovana idolima, znamo, svi posjedujemo znanje. Ali znanje nadima, a ljubav izgrađuje“ (1 Kor 1,8). Upravo to. Znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Žestoke raspre i nadmetanja često ne proizlaze iz žudnje za istinom, nego iz potrebe za nadmetanjem i izdizanjem iznad drugih. A evo, Pavao koji je imao jasno znanje, nije inzistirao na svojoj pameti i na svome znanju. Bio je mudar i ponizan. Nije nastupao s visoka.

dr. sc. Zvonko Pažin

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

11.04.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

BIJELA NEDJELJA- Nedjelja Božanskog milosrđa

08.00 misa

+Ivan, Vinko, Marija Magdić

11.00 misa

+pro populo

12.04.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

19.00 misa

+

13.04.2021.

Utorak

Svagdan

 18.30 pobožnost Božanskom milosrđu

19.00 misa

+Mijo i Slava Bedeković,Katica Domboš

14.04.2021.

Srijeda

Svagdan

 19.00 misa

+Magdalena, Franjo, Pero Jušić

19.30 Marijina legija

15.04.2021.

 Četvrtak

Svagdan

19.00 misa

+KUMULATIVNA (skupna)

19.30 vjeronauk za odrasle

16.04.2021.

 Petak

Svagdan

DUHOVNI SUSRETI MLADEŽI

18.30 ispovijed i pobožnost krunice

19.00 misa +Grgur Knezić i rod.

19.30 euharistijsko klanjanje

17.04.2021.

 Subota

Svagdan

07.30 misa

+Luca Pavić

 

18.04.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji 

3. USKRSNA NEDJELJA

08.00  misa

+Marija Kucel, Ivan Kucelj

11.00 misa

+pro populo

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 13 i 14.                                           28. ožujak  2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

ISPOVIJED: prije svake mise. Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije misa. Krunice predvodi Marijina legija.

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PRVOPRIČESNICI: vjeronauk nemaju u Velikom tjednu i Uskrsnom tjednu

VELIKI ČETVRTAK: Getsemanska ura, nakon prijenosa Svetootajstva: kratko bdijenje (molitva krunice Božanskom milosrđu) prema Isusovoj molitvi u Getsemanskom vrtu nakon posljednje večere, a prije uhićenja te prema Isusovim riječima apostolima: „Ostanite ovdje i bdijte samnom!... Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?“ Mt 26

Zbog epidemioloških mjera i preporuka procesije na Cvjetnicu i Uskrs neće se održati (već će biti svečani ulaz koji će učiniti svećenik i ministranti), na Veliki petak u obredima nema ljubljenja križa već naklon ili poklon, prilikom pohoda Božjem grobu na veliku subotu nema ljubljenja križa. Na Veliki četvrtak nema obreda pranja nogu.

PROMIŠLJANJE

Cvjetnica – Nedjelja Muke Gospodnje

Znamo kako se to događa da masa prvo nekoga kuje u zvijezde, a onda ga prezre. Tako su oni isti ljudi koji su Isusu klicali Hosana! nakon nekoliko dana zdušno urlali: Raspni ga! I nije se lako u histeričnoj i krvožednoj masi othrvati niskim porivima zlobe i mržnje koja traži krv. I evo, u tom ozračju mržnje osvetoljubivosti, licemjerja i nemilosti, neke osobe ustrajavaju u zahvalnosti i ljubavi. Njihov svijetli lik htjeli bismo danas na poseban način staviti pred naše oči.Prvi je lik ona žena koja je Isusu pomazala noge. U kući čovjeka koga su zvali Šimun Gubavac Isus je za stolom, odnosno leži za stolom, kako je onda bio običaj pri blagovanju. I evo, dolazi žena. U rukama nosi posudicu skupocjene pomasti koja je koštala oko 300 denara – a bila je to godišnja plaća jednog nadničara! – razbija posudicu i izlijeva pomast na Isusovu glavu. Svi su je prijekorne gledali. Neki su mislili da je vjerojatno velika grešnica, koja na takav način želi zadobiti Isusovu milost, drugi su je u sebi optuživali da je rasipnica. Tristo denara je silan novac! Još k tome, na nju su se otresali i Isusovi najbliži pratioci: mogao se novac od prodane pomasti podijeliti siromasima! Nitko od sustolnika nije podržavao to što je ona učinila.Međutim, žena je bila ustrajna. Učinila je što je naumila. Bog zna koji je bio povod tome njezinu činu, ali razlog sigurno znamo: ljubav prema Isusu. A kad je ljubav u pitanju, ne gleda se na zemaljsku cijenu. Evo i nama te žene pred očima. Isus ju je pohvalio. Nije ona ni znala da ga je pomazala za ukop. I još je Isus dometnuo da će se o toj ženi pripovijedati svuda gdje se bude evanđelje naviještalo. To i mi danas činimo.Braćo i sestre, u ljubavi i u vjeri nema uvijek samo razumskih rješenja, nema hladne računice. Kao što nismo proračunati kada su u pitanju naša djeca, tako i čovjek koji vjeruje u Boga i ljubi ga nije proračunat. Evo: Bog nas poziva na čestit život. Poziva nas na molitvu. Poziva nas da živimo po zakonu evanđelja, a ne po zakonu ovoga svijeta. Takvi želimo onda i biti. Možda će kimati glavom nad nama i govoriti da smo po stare dane postali pobožnjakovići. Unatoč svijetu, unatoč gomili, unatoč podsmijehu i čuđenju, mi svoje činimo. Predano, sa zanosom. Baš kao ova hrabra i sveta žena. Jer, znamo kome smo povjerovali.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

28.03.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

CVJETNICA- NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

10.30 križni put

11.00 blagoslov grančica, čitanje Muke po ulogama, misa

+Marica Jušta, rod. Jušta i Šiptar

29.03.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

 

-----------------

30.03.2021.

Utorak

Svagdan

 18.30 pobožnost Božanskom milosrđu

19.00 misa

+Marija, Mato, Andrija Bazijanec; Stjepan Zvonar

31.03.2021.

Srijeda

Svagdan

 19.00 misa

+Jasminka Berta

19.30 Marijina legija

01.04.2021.

Veliki četvrtak

Misa večere Gospodnje

19.30 misa

+pokojni župnici župa Kalinovac i Budrovac

-pobožnost Getsemanske ure

02.04.2021.

Veliki petak

Obredi muke Gospodnje

16.00 pobožnost križnog puta

16.30 obredi

-pohod Božjem grobu (crkva je otvorena do 20.00)

03.04.2021.

Velika subota

Uskrsno bdjenje

07.30 izlaganje Presvetog za klanjanje

-kroz cijeli dan pojedinačni i obiteljski pohod Božjem grobu. Crkva je otvorena cijeli dan.

19.30 Vazmeno bdijenje, misa

+Marija Ivković, Dario Lončar

04.04.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji 

USKRS

07.30 misa i blagoslov jela

+Franjo i Marija Carek, Antun i Sofija Janči

11.00 misa

+pro populo

 

04.04.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

USKRS

07.30 misa i blagoslov jela

+Franjo i Marija Carek, Antun i Sofija Janči

11.00 misa

+pro populo

05.04.2021.

Ponedjeljak

Uskrsna osmina

07.45 krunica Božanskom milosrđu

08.00 misa

+za ozdravljenje jedne mlade osobe, za obraćenje, Franjo Turković

06.04.2021.

Utorak

Uskrsna osmina

07.15  krunica Božanskom milosrđu

07.30 misa

+Valent i Ana Peić, ob. Peić

07.04.2021.

Srijeda

Uskrsna osmina

MOLVICE: 16.00 misa +Ivan Horvat i rod., Josip i rod. Vlašić, Ivan Posavec, Đuro Biškup

ŽUPNA CRKVA: 18.45  krunica Božanskom milosrđu

19.00 misa

+Franjo Paviša. Stjepan i Marija Markov, Ivan Miklić i ob.

08.04.2021.

Četvrtak

Uskrsna osmina

BATINSKE:18.00 misa

+Sobota Nikola, Marija, ob. Đođ, ob. Kovačević

09.04.2021.

Petak

Uskrsna osmina

18.45 krunica božanskom milosrđu

19.00 misa

+ob. Janković i ob. Golubić

10.04.2021.

Subota

Uskrsna osmina

07.15 krunica Božanskom milosrđu

07.30 misa

+Dora i Josip Pavuna, Marija i Stjepan Pantelić

11.04.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

BIJELA NEDJELJA- Nedjelja Božanskog milosrđa

08.00 misa

+Ivan, Vinko, Marija Magdić

11.00 misa

+pro populo

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 12.                                                  21. ožujak  2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

ŽUPNE OBAVIJESTI:

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

ISPOVIJED: prije svake mise

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije misa. Krunice predvodi Marijina legija.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA: u petak i nedjelju predvode molitvene zajednice.

ŽUPNI CARITAS: svi koji želite možete kroz korizmu u crkvu donjeti neke namirnice od kojih će članovi Caritasa složiti pakete i podijeliti bolesnima i siromašnima. Zadnji dan prikupljanja je 5.korizmena nedjelja.

POHOD BOLESNICIMA: prijavite svoje bolesnike za ispovijed i pričest te bolesničko pomazanje. Pohodit ćemo ih 24.03.2021., srijeda, od 08.00 sati.

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PRVOPRIČESNICI: vjeronauk nemaju u Velikom tjednu i Uskrsnom tjednu

PROMIŠLJANJE

Služiti Isusu – razmišljanje uz 5. korizmenu nedjelju (B)

U nizu tema o kojima razmišljamo ovih korizmenih nedjelja današnje Evanđelje (Iv 12, 20-33) na poseban način ocrtava profil Isusova učenika ističući pri tome potrebu da istinski učenik treba služiti Isusu. O tome svjedoče vrlo jasne Isusove riječi kojima poziva učenike da idu za njim: Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. Ovakva izjava je vrlo neobična, te zahtijeva podrobnije tumačenje. Po svoj prilici Isus je uočio određenu nepravilnost kod svojih učenika. Za pretpostaviti je da su prema njemu bili blagonakloni, spremni biti na raspolaganju i služiti mu, no imali su velike rezerve prema nekim njegovim riječima i stavovima, to jest nisu ga slijedili potpuno i cjelovito, već prema svome ljudskom nahođenju.

Ali kad Isus očekuje da onaj koji mu želi služiti ide za njim, onda ne misli samo na izvanjsko hodanje, već na duhovno nasljedovanje. Ići za njim ne znači biti mu u pratnji ili eventualno slijediti trag njegovih stopa od mjesta do mjesta, već znači ići za njim u duhovnome smislu. Očito su mnogi učenici izražavali spremnost služiti mu, pri čemu su mu stavljali na raspolaganje svoja zemaljska dobra, napose jelo i gostoprimstvo. Znali su mu reći da će ići za njim kamo god krene, no sve to je bilo nedovoljno u odnosu na ono što je on mislio kad ih je pozivao da dođu za njim. Jer on je znao da je mnogo važnije da ga nasljeduju, nego da ga samo izvanjski slijede. Mnogi su ga uvažavali kao posebnog učitelja, velikog proroka, moćnoga čudotvorca, te su mu u tom duhu iskazivali poštovanje. Čak su ga podupirali u vršenju poslanja, ali je on znao da postoji i jedna druga razina, mnogo važnija i uzvišenija.

Doista, više od svih izvanjskih djela i počasti koje su mu mogli iskazati bilo je to da ga nasljeduju vlastitim životom. I to na način da budu spremni iz dana u dan umirati, pa čak i život dati za svoja uvjerenja. Jer ići za njim značilo je ići u smrt, putem i logikom pšeničnoga zrna, kako on sam reče, označujući put umiranja istinskim putom života. Upravo zato je mnogima bilo lakše služiti mu izvana nego ići za njim.

Slično možemo uočiti i danas, ne samo za mnoge mlake kršćane koji su daleko od Krista, već i za nas koji smo mu bliže jer svakodnevno s njime komuniciramo i nedjeljom sudjelujemo na svetoj misi. Početo mu, naime, služimo vršeći određene zadaće koje su nam naredili drugi ili smo ih odredili samima sebi, ali smo daleko od toga da ga slijedimo vjerno i dosljedno savršenim predanjem kako nas je sam učio. Mnogi od nas su možda i ove korizme odlučili napraviti neku pokoru ili žrtvu u ime toga što su vjernici, ali nam se stegne srce od pomisli da napravimo pokoji korak više u hodu za njim. Kad vidimo koliko toga bismo imali još učiniti u svome životu na vlastitoj duhovnoj izgradnji i cjelovitijoj vjernosti, zastane nam dah. Bez daljnjega, lakše je nešto odrediti u njegovo ime i potom nastaviti mirno živjeti kao da se ništa nije dogodilo, nego ići za njim suobličujući mu se duhovno. Lakše je ispuniti neku vjersku odredbu ili pohađati obred, nego prihvatiti njegovo umiranje u svome tijelu iz dana u dan. Jednostavnije je izdvojiti neku svotu novca za Isusa, te potom nastaviti slijediti ga izdaleka kao da se nas ništa osobno ne tiče, nego ići za njim izlažući se nerazumijevanju i odbacivanju u društvu, ili pak strepeći da će netko dignuti ruku na te.

Upravo zato je Isus i izgovorio ove riječi da pokaže koliko je važnije od svega vjerno ići nasljedujući njega, nego usputno ili samo izvanjski sudjelovati u njegovu poslanju. Zato pravo služenje kojim se može očitovati Kristov učenik jest upravo služenje vjernim životom, a ne samo zadovoljavanjem izvanjskih formi. Samo tako i onaj koji služi Isusu može imati istu sudbinu i istu nagradu, kako reče sam Gospodin: I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Ove riječi izgovorene sa svom ozbiljnošću potrebno je tako i prihvaćati, napose u korizmenom vremenu kad se trudimo intenzivnije ići za Isusom u stvarnom duhovnom smislu slijedeći ga svojim životom. Korizma je kao škola križa i umiranja i vrijeme intenzivnog uhodavanja u Kristov život, te stoga iskoristimo Gospodinov poziv i nastojmo mu služiti vlastitim životom, to jest nasljedujući ga i usvajajući sve čemu nas je učio. Budimo mu vjerni kako bismo kao preporođeni ljudi koji dijele njegovu sudbinu mogli u potpunosti biti s njime, te potom primiti i nagradu života vječnoga iz Očeve ruke.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

21.03.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

5. KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Mirko Šijanec, Antun Filjar

10.30 križni put

11.00 misa +pro populo

22.03.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

 

-----------------

23.03.2021.

Utorak

Svagdan

BATINSKE: 17.00 misa +Stjepan Lacković i rod. Mijo i Sofija

ŽUPNA CRKVA: 17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

24.03.2021.

Srijeda

Svagdan

 18.00 misa

+Stjepan i Marica Viščević

18.30 Marijina legija

25.03.2021.

Četvrtak

Blagovijest

Svetkovina

18.00 misa KUMULATIVNA

+Marija Janči

+Marija Đođ

+Marta Segen, ob. Pajdek

26.03.2021.

Petak

Žalosni petak

15.00 prvopričesnici, vjeronauk

KAPELA GOSPE ŽALOSNE:

16.30 pobožnost križnog puta

17.00 misa

+Mijo, Ljubica, Ivan Barić

27.03.2021.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+Antun i Katarina Golubić

28.03.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

CVJETNICA- NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

10.30 križni put

11.00 blagoslov grančica, procesija, čitanje Muke po ulogama, misa

+Marica Jušta, rod. Jušta i Šiptar

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 11.                                                  14. ožujak 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

ŽUPNE OBAVIJESTI:

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

ISPOVIJED: prije svake mise

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije misa. U nedjelju prije mise u 8.00 molimo krunicu Božanskog milosrđa. Krunice predvodi Marijina legija.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA: u petak i nedjelju predvode zborovi i mladež.

ŽUPNI CARITAS: svi koji želite možete kroz korizmu u crkvu donjeti neke namirnice od kojih će članovi Caritasa složiti pakete i podijeliti bolesnima i siromašnima. Zadnji dan prikupljanja je 5.korizmena nedjelja.

POHOD BOLESNICIMA: prijavite svoje bolesnike za ispovijed i pričest te bolesničko pomazanje. Pohodit ćemo ih 24.03.2021., srijeda, od 08.00 sati.

PROMIŠLJANJE

Moliti u svakodnevnom životu

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 10. veljače 2021. Biblijsko čitanje: Kol 3, 16-17

Draga braćo i sestre, dobar dan! U prethodnoj smo katehezi vidjeli kako je kršćanska molitva „usidrena“ u liturgiji. Danas ćemo pokazati kako se iz liturgije uvijek iznova vraća svakodnevnom životu: na ulice, u urede, u sredstva javnog prijevoza… I tamo se nastavlja dijalog s Bogom: onaj koji moli je nalik zaljubljenom čovjeku koji voljenu osobu uvijek nosi u svom srcu, ma gdje da se nalazio.Naime, sve se unosi u taj dijalog s Bogom: svaka radost postaje razlogom hvale, svaka kušnja je prigoda da se zamoli pomoć. Molitva je uvijek živa u životu, kao žeravica, pa i kad ne govore usta nego srce. Svaka misao, premda naizgled „profana“, može biti prožeta molitvom. I u čovjekovu intelektu ima jedan molitveni vid; to je naime prozor koji gleda na otajstvo: osvijetli ono malo koraka koji su pred nama, a zatim se otvara cjelokupnoj stvarnosti, toj zbilji koja mu prethodi i nadvisuje ga. To otajstvo ne izaziva u nama nemir ili tjeskobu, to ne: poznavanje Krista daje nam vjeru da tamo gdje naše tjelesne i oči našega duha ne mogu vidjeti nije ništavilo, nego beskrajna milost. Kršćanska milost ulijeva u ljudsko srce nepobjedivu nadu: što god da iskusili na svom životnom putu, Božja ljubav može to okrenuti na dobro.

U Katekizmu se u vezi s tim kaže: „U određenim trenucima učimo moliti slušajući Riječ Gospodnju i sudjelujući u njegovu vazmenom otajstvu; ali u svako vrijeme, u zgodama i nezgodama svakoga dana, daje nam se njegov Duh da nam nadahne molitvu. […] vrijeme je u Očevim rukama; susrećemo ga u sadašnjem času, ne jučer ni sutra, već danas“ (br. 2659). Danas susrećem Boga, susret uvijek biva danas.

Nema drugog divnog dana osim ovog današnjeg koji živimo. Ljudi koji žive misleći stalno na budućnost: „Ma, sutra će biti bolje…“, ali ne prihvaćaju sadašnjost kako dolazi, to su ljudi koji žive u mašti, ne umiju prihvatiti tu konkretnost zbilje. A ta današnjica je stvarna, to danas je konkretno. I molitva se događa u današnjici. Isus nam dolazi ususret danas, tom danas koji živimo. Molitva je ta koja pretvara to danas u milost, ili bolje, preobražava nas same: kroti srdžbu, podupire ljubav, umnaža radost, ulijeva snagu praštanja. U nekom trenutku će nam se činiti da nismo mi ti koji živimo, nego da milost živi i djeluje u nama po molitvi. Pa i kad nas obuzme srdžba, nezadovoljstvo, koji nas vode do ogorčenosti. Zaustavimo se i kažimo Gospodinu: „Gdje si? I kamo ja idem?“ A Gospodin je tamo, Gospodin će nam dati pravu riječ, savjet kako ići naprijed bez tog gorkog okusa negativnosti. Zato što je molitva uvijek – da upotrijebim jedan svjetovan izraz – pozitivna. Uvijek. Nosi te naprijed. Svaki dan koji započinje, ako je prihvaćen u molitvi, praćen je hrabrošću, tako da problemi s kojima se trebamo uhvatiti u koštac nisu više prepreke našoj sreći, nego vapaji Bogu, prigoda za naš susret s njim. A kad nekoga na njegovu putu prati Gospodin osjeća se hrabrijim, slobodnijim pa i sretnijim.Molimo, dakle, uvijek za sve i svakoga, pa i za neprijatelje. Isus nam je savjetovao ovo: „Molite za neprijatelje“. Molimo za naše drage, ali i za one koje ne poznajemo; molimo čak i za naše neprijatelje, kao što rekoh, kako nas Sveto pismo često poziva činiti. Molitva čini srce spremnim za preobilnu ljubav. Molimo nadasve za nesretne osobe, za one koji plaču u samoći i izgubili su nadu da za njih još postoji toplina ljubavi. Molitva čini čuda; a siromašni tada naslućuju, po Božjoj milosti, da je, i u toj bijedi u kojoj grcaju, molitva nekog kršćanina uprisutnila Isusovu samilost: On je, naime, s velikom nježnošću gledao umorno i mnoštvo izgubljeno kao ovce bez pastira (usp. Mk 6, 34). Gospodin je – ne zaboravimo to – Gospodin pun samilosti, bliskosti, nježnosti: te tri riječi nikada se ne smije zaboraviti. Zato što je to Gospodinov stil: samilost, bliskost, nježnost.

Molitva nam pomaže ljubiti druge, usprkos njihovim pogreškama i njihovim grijesima. Osoba je uvijek važnija od njezinih djela, a Isus nije osudio svijet nego ga je spasio. Nije nimalo lijep život onih osoba koje uvijek druge osuđuju, koji se uvijek postavljaju za suce i tužitelje: to je ružan, nesretan život. Isus je došao spasiti nas: otvori svoje srce, opraštaj, opravdavaj druge, imaj razumijevanja, i ti budi bliz drugima, budi suosjećajan, imaj, kao Isus, nježnosti. Treba voljeti sve i svakog, spominjući se, u molitvi, da smo svi, baš svi grešnici i istodobno da nas Bog ljubi svakog ponaosob. Ljubeći tako ovaj svijet, ljubeći ga s nježnošću, otkrit ćemo da svaki dan i svaka stvar nosi u sebi djeličak Božjeg otajstva.

U Katekizmu također piše: „Moliti unutar događanja svakoga dana i svakog časa, jedna je od tajni Kraljevstva objavljenih ‘malenima’, slugama Kristovim, siromasima blaženstava. Dostojno je i pravedno moliti da dolazak Kraljevstva pravednosti i mira utječe na tijek povijesti, no također je važno molitvom ‘umijesiti’ svakidašnje male stvari. Svi oblici molitve mogu biti kvasac s kojim Gospodin uspoređuje Kraljevstvo“ (br. 2660).

Čovjek – osoba, muškarac i žena – je kao dah, kao vlat trave (usp. Ps 144,4; 103, 15). Filozof Pascal je pisao: „Sav svijet da se naoruža i protiv njega uroti satrt ga ne može, a ipak malo pare, kap vode dovoljni su da ga se ubije“ [1]. Mi smo krhka bića, ali znamo moliti: to je naša najveća vrijednost, to je ujedno i naša snaga. Samo hrabro! Moliti u svakom trenutku, u svakoj situaciji, jer Gospodin je blizu. A kad je molitva po Isusovu srcu, čini čuda.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

14.03.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

4.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Ivan Matica, Mirjana Paviša

10.30 križni put

11.00 misa +pro populo

15.03.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

 

-----------------

16.03.2021.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+za ozdravljenje jedne mlade osobe, na nakanu za obraćenje, Franjo Turković

17.03.2021.

Srijeda

Svagdan

BATINSKE 11.00 misa

+Slavko Đođ

18.30 Marijina legija

18.03.2021.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa KUMULATIVNA

+Franjo Grčić, Petar Kapić

+Josip Matica i ob., ob. Dautanec i Aušperger

+Mijo Markov

+Doroteja Lončar god.

+Ivan Fuček

19.03.2021.

Petak

Sv. Josip

Svetkovina

15.00 prvopričesnici, vjeronauk

17.30 pobožnost križnog puta

18.00 misa

+Marija Janči

20.03.2021.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+Đuro Grgec i ob. Grgec

21.03.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

5. KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Mirko Šijanec, Antun Filjar

10.30 križni put

11.00 misa +pro populo

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 10.                                                  7. ožujak 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI::
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

ISPOVIJED: prije svake mise

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije misa. U nedjelju prije mise u 8.00 molimo krunicu Božanskog milosrđa. Krunice predvodi Marijina legija.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA: u petak i nedjelju predvode molitvene zajednice.

ŽUPNI CARITAS: svi koji želite možete kroz korizmu u crkvu donjeti neke namirnice od kojih će članovi Caritasa složiti pakete i podijeliti bolesnima i siromašnima. Zadnji dan prikupljanja je 5.korizmena nedjelja.

PROMIŠLJANJE

Kršćanstvo privatnosti

Lik romana Hjajlmara Söderberga Doktor Glas možda  jedan je od onih koji se opsesivno bavi pitanjem privatnosti. Roman, napisan u formi kratkih dnevničkih zapisa otkriva sve o mislima i nutarnjem svijetu doktora Tyka Gabriela Glasa. On pazi na privatnost svojih pacijenata. Pazi na svoje izvanjsko ponašanje. Manire. Očajno je zaljubljen u mladu Evu Mertens. Sve to doznajemo iz njegovih dnevničkih zapisa. Njegova opsesija privatnošću ne dopušta mu da uspostavi normalan odnos s Evom. Ne želi ili ne može reći što stvarno osjeća ili to pokušava učiniti na način koji ostavlja nejasnoće i nedoumice.

Može li postojati privatnost koja čovjeku nanosi štetu? Nekakav oblik skrivanja koji čovjeku ne pomaže, nego odmaže u komunikaciji i socijalizaciji s drugima? Doktor Glas kao da nema jasnu predodžbu u privatnosti pacijenata koju mora i treba čuvati i privatnosti njegovih osjećaja prema Evi Mertens. Na trenutke u njemu dolazi do nutarnje konfuzije i nesnalaženja zbog čega se dublje povlači u sebe. U svijetu gdje se izrazito jako inzistira na pitanju privatnosti može li se govoriti o privatnosti koja nije dobra za čovjeka? Je li najbolje za čovjeka da sve skriva i drži pod ključem? I možemo li danas išta sakriti i držati privatnim? Tyko Gabriel Glas u odnosu prema Evi Mertens ne uspijeva uvijek uvidjeti štetnost jedne toksične i bolesne privatnosti koja ga iznutra izjeda i ne dopušta mu da Evi na otvoren i jasan način izrazi svoje osjećaje, odnosno ljubav. U strahu za svoje razotkrivanje pred drugima ne primjećuje da Eva s pravom traži vidljiv i otvoren znak naklonosti. Postoji li štetna ili toksična privatnost? Neki oblik privatnosti koji nas ne štiti i ne čuva nego nas slabi i na kraju čini bolesnima? Söderbergov roman je svojevremeno bio velika uspješnica i njegovo je najpoznatije djelo. Moguće da razlog uspjeha leži u načinu na koji je roman napisan. Kao izlaganje intimnih i skrivenih stavova o raznim stvarima o kojima se pred drugima šuti mogao je izazvati veliki interes čitalačke publike onog vremena.

Söderberg svojim romanom može poslužiti kao kreativan poticaj da se opiše jedan novi štetan i negativan fenomen u javnosti koji ćemo nazvati kršćanstvo privatnosti. Kršćanstvo privatnosti razvija se ponajprije u političkom životu i onomu što se generički naziva javnošću i javnom sferom. Fenomen nastaje kao pokušaj da se premosti sukob između javnog načina govora kroz različite forme političke korektnosti i nečega što možemo nazvati mentalnim dnevnikom privatnih i intimnih misaonih zapisa. Mentalni dnevnik je čovjekovo nutarnje područje u kojem drži skrivene svoje istinite i stvarne misli o nekom društvenom pitanju. Zbog opasnosti od narušavanja privatnosti mentalni dnevnik se nikada ne zapisuje. On se formira kao skup privatnih misli koje se tek povremeno i vrlo oprezno izriču na nekim neformalnim i privatnim susretima daleko ili potpuno odvojeni od očiju javnosti i javne sfere.

Veliki broj javnih osoba do čijih stavova i poruka javnost i javna sfera drže vode takve mentalne dnevnike. Oni su poput doktora Glasa samo što ne zapisuju nego nastoje ne zaboraviti i nastoje zapamtiti. S vremenom se mentalni dnevnik pretvara u skriveno skladište krilatica i parola u koje ni sama javna osoba više ne vjeruje. Razlog za to je što vođenje mentalnog dnevnika ne zahtijeva veliki napor, ali istovremeno oslabljuje i razara stvarnu sposobnost da se misli. Nerijetko možemo čuti nekog javnog doktora Glasa kako će recimo ustvrditi sljedeće: privatno sam protiv pobačaja, ali žena ima pravo raspolagati svojim tijelom. Ili: privatno sam protiv eutanazije, ali osoba ima pravo na milosrđe kada ne može izdržati bolove.

Za razliku od doktora Glasa čiji je dnevnik daleko složeniji i sofisticiraniji jer on kritički promišlja i sebe i stvarnost oko sebe, mentalni dnevnik nekog pojedinca sazdan od jednostavnih i prostih rečenica nema nikakvu kritičku snagu i sposobnost. Ali poželjno je da je i nema. Kad bi je imao pojedinac bi došao u sukob sa samim sobom bilo kroz osjećaj krivnje bilo kroz prigovor savjesti. Kroz ovaj mentalni dnevnik javne osobe nastaje štetna privatnost. U romanu je dobro primijetiti da štetna privatnost doktora Glasa uništava njega. On je u stalnom sukobu sa samim sobom. Bori se s krivnjama ili s grižnjom savjesti, ali ne nameće svoju privatnost kao objektivan stav drugim likovima romana iako s njima nerijetko raspravlja o temama kojima se bavi u svom dnevniku.

Za razliku od doktora Glasa mentalni dnevnici javnih osoba postaju mjerodavna i nametnuta javna mišljenja koja mogu biti nerijetko i štetna. Mogu biti štetna u onim okolnostima kada javna osoba ne poznaje dovoljno materiju o kojoj govori pa je svede na jednu običnu i površnu parolu. Može biti štetna i onda kada javna osoba ciljano  svjesno zavodi i navodi javnost i javnu sferu na nešto što je pogrešno i protivno istini.

Kršćanstvo privatnosti je proces koji se dugo razvija. Počinje kao kršćaninova obrana od pitanja koja su važna za javnost i javnu sferu. Čuvanje osobne privatnosti služi kršćaninu da ne iznosi javno i otvoreno svoje stavove o nekom pitanju. Iz tog čuvanja osobne privatnosti da ne govori javno i transparentno o neugodnim i teškim pitanjima kršćanin s vremenom počinje voditi svoj mentalni dnevnik. Taj dnevnik ne sastoji se od ozbiljnih promišljanja, razmjene mišljenja, istraživanja, učenja, studiranja, jer nije moguć na taj način. On se sastoji od usput pokupljenih i prikupljenih misli, ideja, aforizama, privatnih dojmova, osjećaja, emotivnih iskustava.

dr. sc. Oliver Jurišić

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

07.03.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Ronald Rajčić, Smiljka Grubišić

10.30 križni put

11.00 misa +pro populo

08.03.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

 

-----------------

09.03.2021.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+Franjo i Elizabeta Gračan

10.03.2021.

Srijeda

Svagdan

18.00 misa

+Mijat i Anđa Barišić

18.30 Marijina legija

11.03.2021.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa KUMULATIVNA

+Ivan, Marko, Mirko, Marko, Anđa Perić, Iva Dujmović, Kata i Tado Vinković

+Mirko Zvonar god.,Ivan, Barica i Stjepan

+Đuro i Jela Bazijanec

+Flanjek Barica, Amanović Marija, Živko Tomo, Kaić Luka, Dario Lončar, Marija Ivković, Ana Redulić

+Biruš Marija god.

12.03.2021.

Petak

Svagdan

 

15.00 prvopričesnici, vjeronauk

09.30 pobožnost križnog puta

10.00 misa +Antun i Elizabeta Fuček, Đuro i Marija Horvat

13.03.2021.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+na nakanu ob. Mandić i Periša

14.03.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

4.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Ivan Matica, Mirjana Paviša

10.30 križni put

11.00 misa +pro populo

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

 
-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 9.                                                  28. veljača 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom (od 18.30 do 19.30). Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

ISPOVIJED: prije svake mise

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije misa u srijedu i četvrtak. U nedjelju prije mise u 8.00 molimo krunicu Božanskog milosrđa. Krunice predvodi Marijina legija.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA: u petak i nedjelju predvodi pjevački zbor, mladi i odrasli.

Kateheza za odrasle župljane. TEMA: ustrojstvo Katoličke Crkve, četvrtak u 18.30. U crkvi. Svi ste dobrodošli!

DUHOVNI SUSRETI MLADEŽI: u petak, početak u 17.30 (u crkvi).

ŽUPNI CARITAS: svi koji želite možete kroz korizmu u crkvu donjeti neke namirnice od kojih će članovi Caritasa složiti pakete i podijeliti bolesnima i siromašnima. Zadnji dan prikupljanja je 5. korizmena nedjelja.

PROMIŠLJANJE

Apostolska konstitucija „Paenitemini“ sv. pape Pavla VI. o pokori i pokorničkim vremenima

Na Čistu srijedu – Pepelnicu, 23. veljače 1966., objavljena je apostolska konstitucija „Paenitemini" sv. pape Pavla VI. o pokori i pokorničkim vremenima. Na 55. obljetnicu objave donosimo cjeloviti prijevod konstitucije na hrvatski jezik.

„Obratite se i vjerujte Evanđelju“: čini nam se da ove Gospodinove riječi moramo ponoviti i danas kada, završetkom Drugoga vatikanskog sabora, Crkva nastavlja svoj put snažnijim koracima. Zapravo, među ozbiljnim i hitnim problemima koji se javljaju u našoj pastoralnoj brizi, čini nam se potrebnim podsjetiti naše sinove – i sve vjernike našega vremena – na značenje i važnost božanskog učenja o pokori. Na to nas potiče potpunija i dublja vizija naravi Crkve i njezinog odnosa sa svijetom, koju nam je nedavno ponudio ekumenski Koncil.

Zapravo, tijekom razdoblja Koncila, Crkva je, nastojeći dublje promišljati o vlastitom otajstvu, preispitala vlastitu narav u svim njezinim dimenzijama te je proučavala ljudske i božanske, vidljive i nevidljive, vremenite i vječne elemente. Produbljujući prije svega vezu koja Crkvu sjedinjuje s Kristom i njegovim spasenjskim djelovanjem, Koncil je jasnije naglasio kako su svi njezini članovi pozvani sudjelovati u Kristovu djelu, a time i u podnošenju muke za grijehe;  također stekla se i jasnija svijest da je Crkva, iako po božanskom pozivu sveta i bez mane,grešna po svojim članovima i kao takva u stalnoj potrebi za obraćenjem i obnovom koja se ne provodi samo iznutra i pojedinačno, već i izvana i zajedničarski; konačno, Crkva je pažljivije razmotrila i svoju ulogu i poslanje u suvremenom svijetu,odnosno ukazala je ljudima kako na ispravan način koristiti zemaljska dobra i surađivati ​​u posvećenju svijeta, istovremeno potičući svoje sinove na onu spasonosnu uzdržljivost koja ih štiti od opasnosti navezivanja na ovozemaljske stvari na njihovom hodočašću prema nebeskoj domovini.

Stoga, iz tih razloga danas želimo našim sinovima ponoviti riječi koje je Petar izgovorio u svom prvom govoru nakon Pedesetnice: „Obratite se… da vam se oproste grijesi…“ te zajedno želimo još jednom Pavlov poziv poganima iz Listre ponoviti svim narodima na zemlji: „Obratite se k Bogu živomu!“

Crkva, koja je tijekom razdoblja Koncila s većom pozornošću ispitivala svoje odnose ne samo s odvojenom braćom, već i s nekršćanskim religijama, s radošću je primijetila kako se gotovo svugdje i u svako doba pokori daje velika važnost budući da je usko povezana s dubokim vjerskim osjećajem koji prožima živote većine drevnih naroda, ali i s naprednijim izrazima velikih religija povezanih s napretkom kulture.

Vjerski, osobni čin čiji je cilj ljubav

U Starom zavjetu vjerski osjećaj pokore otkriva se s još većim bogatstvom. Iako joj čovjek većinom pribjegava nakon grijeha kako bi ublažio božanski gnjev, ili prigodom ozbiljnih nedaća, ili u neposrednoj opasnosti,ili u svakom drugom slučaju kako bi se nešto dobilo od Gospodina, ipak možemo primijetiti kako vanjsko pokorničko djelo prati unutarnji stav „obraćenja“, odnosno osude i odvojenosti od grijeha i težnje prema Bogu.Odričemo se hrane i svojih dobara – post općenito prati ne samo molitva, već i milostinja – i nakon što je grijeh oprošten, čak i neovisno o molitvi za milost. Čovjek posti ili se oblači u kostrijet kako bi se „očistio od grijeha“,ponizio se pred Bogom, obratio svoje lice prema Gospodinu,da bi se uronio u molitvu, da bi bolje razumio božanske stvari, da se pripremio za susret s Bogom.Dakle, pokora je već u Starom zavjetu vjerski, osobni čin, kojem je krajnji cilj ljubav i prepuštanje Gospodinu: postiti za Boga, a ne za sebe.

To također mora ostati u raznim pokorničkim obredima koji su potvrđeni zakonom. Kad se to ne ostvari, Gospodin izražava žaljenje svom narodu: „Ne pòstite više kao danas, i čut će vam se glas u visini!“ „Razderite srca, a ne halje svoje…“

U Starom zavjetu ne manjka društvenog aspekta pokore: pokorničke liturgije Starog zavjeta nisu samo zajednička svijest o grijehu, već predstavljaju i uvjet za pripadnost Božjem narodu.

Također možemo utvrditi kako je pokora, čak i prije Krista, bila predstavljena kao sredstvo i znak savršenstva i svetosti: Judita,  Danijel, proročica Ana i mnoge druge odabrane duše, „noću i danju služili su Bogu postovima i molitvama“, u radosti i veselju.

Konačno, među pravednicima Staroga zavjeta nalazimo i one koji su se nudili osobnom pokorom zadovoljiti grijehe zajednice: to je činio Mojsije kad je četrdeset dana postio kako bi umirio Gospodina zbog grijeha nevjernog naroda; a prije svega predstavljen nam je lik „Gospodinovog sluge“, koji je „naše boli na se uzeo“ i na kojeg je Gospodin „svalio bezakonje nas sviju“.

Unutarnja i cjelokupna promjena čovjeka

Međutim, sve je to bila tek sjena budućih događaja. Pokora, zahtjev unutarnjeg života potvrđen vjerskim iskustvom čovječanstva i predmet određenog propisa božanske objave, poprima nove, beskrajno šire i dublje dimenzije u Kristu i u Crkvi.Krist, koji je tijekom života uvijek činio ono što je učio, prije nego li je započeo javno djelovanje, proveo je četrdeset dana i četrdeset noći u molitvi i postu te svoje poslanje započinje radosnom viješću: „Približilo se kraljevstvo Božje“, kojoj dodaje i zapovijed: „Obratite se i vjerujte evanđelju“.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

28.02.2020.

Nedjelja

Dan Gospodnji

2.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Marija Ignac i Ivan Horvat

10.30 križni put

11.00 misa +pro populo

01.03.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

 

Nema mise

 

02.03.2021.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+Ivan Đakovec i ob.

03.03.2021.

Srijeda

Svagdan

18.00 misa

+Stjepan i Ana Rogoz, Andrija Dautanec

18.30 Marijina legija

04.03.2021.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa KUMULATIVNA

+za duše u čistilištu

+Cila Matica

+Dario Filjar

+Ivan Cvrk

18.30 kateheza za odrasle župljane. TEMA: ustrojstvo Katoličke Crkve

05.03.2021.

Petak

Svagdan

PRVI PETAK-POBOŽNOST SRCU ISUSOVU

15.00 prvopričesnici, vjeronauk

DUHOVNI SUSRETI MLADEŽI:

17.30 pobožnost križnog puta

18.00 misa +Antun i Zdravko Filjar, ob. Filjar i Lugarov

18.30 euharistijsko klanjanje

06.03.2021.

Subota

Svagdan

PRVA SUBOTA- MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

11.00 krštenje: Petra Bralić

07.03.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Ronald Rajčić, Smiljka Grubišić

10.30 križni put

11.00 misa +pro populo

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 8.                                                  21. veljača 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI::

ISPOVIJED: prije svake mise

VJERONAUK: za prvopričesnike, petak u 15.00

Pobožnost Božanskom milosrđu: utorak, 17.30

 Marijina legija: srijeda, 18.30

USPOSTAVLJENI DUHOVNI SUSRETI MLADEŽI ŽUPE KALINOVAC:

Odlukom župnika, u našoj ćemo župi održavati duhovne susrete naše mladeži. Biti će to susreti mladih za duhovni i čovječni rast. Svakog prvog petka u mjesecu mladi će se okupljati na svoje duhovne susrete: mogućnost ispovijedi, misa za mlade i euharistijsko klanjanje. Misu i klanjanje animirati će mladi svojim pjevanjem i sudjelovanjem, pa od srca pozivamo mlade koji sviraju koji instrument da se pridruže i jave orguljašici ili župniku, također sve mlade pozivamo da se uključe i pridruže ovim susretima mladih:

-svi kandidati za krizmu (7. i 8. razredi osnovne škole)

-svi srednjoškolci

-svi studenti

-sva radnička mladež

-svi mladi bračni parovi (+- 40.god.)

Također, i svi ostali slobodno se priključite. Mladi, od srca vas pozivamo na ove susrete.

DOGOVOR I PROBA ZA DUHOVNE SUSRETE MLADEŽI ŽUPE KALINOVAC: 25.02.2021., četvrtak, u 18.30. Svi mladi ste pozvani na probu!

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom (od 18.30 do 19.30). Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA: u petak i nedjelju predvodi molitvena zajednica Milosrdnog Isusa

 
PROMIŠLJANJE

Poruka pape Franje za korizmu 2021.

Draga braćo i sestre, najavljujući učenicima svoju muku, smrt i uskrsnuće, kako bi ispunio Očevu volju, Isus im otkriva duboki smisao svoga poslanja i poziva ih da se u to uključe, radi spasenja svijeta.Na korizmenom putu koji nas vodi do vazmenih slavlja sjetimo se Onoga koji »ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu« (Fil 2, 8). U ovo vrijeme obraćenja obnovimo svoju vjeru, napajajmo se na vrelu “žive vode” nade i otvorena srca prihvatimo Božju ljubav po kojoj postajemo braća i sestre u Kristu. U uskrsnoj noći obnovit ćemo naša krsna obećanja da bismo se, po Duhu Svetom, ponovno rodili kao novi muškarci i žene. No, kao i cio kršćanski život i sâm korizmeni hod sav je obasjan svjetlom uskrsnuća, koje oživljuje osjećaje, stavove i odluke onih koji žele slijediti Krista.

Post, molitva i milostinja, kakvima ih je Isus predstavio u svojemu propovijedanju (usp. Mt 6, 1-18), uvjeti su i izraz našega obraćenja. Put siromaštva i odricanja (post), pogled i geste ljubavi prema ranjenom čovjeku (milostinja) i sinovski dijalog s Ocem (molitva) omogućuju nam uosobiti iskrenu vjeru, živu nadu i djelatnu ljubav.

1. Vjera nas poziva prihvatiti Istinu i postati njezinim svjedocima pred Bogom i pred svom našom braćom i sestrama.

U ovo korizmenom vremenu prihvatiti i živjeti Istinu očitovanu u Kristu ponajprije znači dopustiti Božjoj riječi, koju nam Crkva prenosi iz naraštaja u naraštaj, da nam progovori u srcu. Ta Istina nije umotvorina pridržana nekolicini izabranih, viših ili istaknutih umova, nego je to poruka koju primamo i možemo razumjeti zahvaljujući mudrosti srca, otvorena veličini Boga koji nas ljubi prije nego što smo toga i svjesni. Ta je Istina sâm Krist koji je, u potpunosti prihvaćajući naše čovještvo, postao Put – zahtjevan, ali otvoren za sve – koji vodi punini Života.

Post, ako se živi kao iskustvo odricanja, dovodi one koji ga čine u jednostavnosti srca do ponovnog otkrivanja Božjega dara i spoznaje istine o našoj stvarnosti bića stvorenih na njegovu sliku i priliku, koja u njemu nalaze puninu. Iskustvom slobodno prihvaćenog siromaštva, onaj koji posti i sam postaje siromašan i “zgrće” blago ljubavi primljene i dijeljene s drugima. Kad se tako shvaća i čini, post pomaže ljubiti Boga i bližnjega jer, kao što kaže sv. Toma Akvinski, ljubav je pokret koji usmjerava pažnju na drugoga, smatrajući ga jednim sa samim sobom (usp. enc. Fratelli tutti, 93).

Korizma je vrijeme vjere odnosno vrijeme u kojem se Boga prima u svoj život i omogućuje mu da se “nastani” kod nas (usp. Iv 14, 23). Postiti znači osloboditi naš život od svega što ga opterećuje pa i od prezasićenosti – istinitim ili lažnim – informacijama i kupovanjem proizvodâ da bismo otvorili vrata svojega srca Onome koji nam dolazi u posvemašnjem siromaštvu, ali »pun milosti i istine« (Iv 1, 14): Sinu Božjem, Spasitelju. 2.  Nada kao “živa voda” koja nam omogućuje nastaviti svoj put.

Žena Samarijanka, od koje Isus traži da mu daje piti na zdencu, ne razumije na što On to misli kad joj kaže da joj može dati “vode žive” (Iv 4, 10). Ona isprva, naravno, misli na običnu vodu, no Isus cilja na Duha Svetoga kojega će dati u obilju u vazmenom otajstvu i koji ulijeva u nas nadu koja ne razočarava. Već u času u kojem najavljuje svoju muku i smrt, Isus naviješta nadu kad kaže: »treći dan [će] uskrsnuti« (Mt 20, 19). Isus nam govori o budućnosti širom otvorenoj Očevim milosrđem. Nadati se s njim i zahvaljujući njemu znači vjerovati da povijest ne završava na našim pogreškama, na našim nasiljima i nepravdama i na grijehu koji Ljubav pribija na križ. To znači primiti iz njegova otvorenog Srca Očevo oproštenje.U ovim tjeskobnim prilikama u kojima danas živimo i gdje se sve čini krhkim i nesigurnim, govoriti o nadi moglo bi djelovati kao provokacija. Ali korizmu upravo i imamo za to da se nadamo, da iznova svoj pogled upravimo na strpljivost Boga, koji se nastavlja brinuti za svijet koji je stvorio, dok smo se mi često loše odnosili prema njemu (usp. enc. Laudato si’, 32-33.43-44). To je nada u pomirenje na koju nas usrdno poziva sveti Pavao: »dajte, pomirite se s Bogom« (2 Kor 5, 20). Primajući oproštenje u sakramentu pomirenja, koji je u središtu našeg puta obraćenja, mi sami širimo dalje oproštenje: budući da smo ga mi sami primili, možemo ga dati svojom spremnošću da stupimo u brižni dijalog i pružamo utjehu.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije misa. U nedjelju prije mise u 8.00 molimo krunicu Božanskog milosrđa. Krunice predvodi Marijina legija.

21.02.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

1.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Stjepan Zvonar

10.30 pobožnost križnog puta

11.00 misa +pro populo

-predstavljanje prvopričesnika

22.02.2021.

Ponedjeljak

Katedra sv. Petra

Nema mise

ČITANJA:
1Pt 5,1-4; Ps 23,1-6; Mt 16,13-19

23.02.2021.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

Nema mise zbog mise u župi Budrovac

24.02.2021.

Srijeda

Svagdan

18.00 misa

+za ozdravljenje jedne mlade osobe; za obraćenje; Franjo Turković

25.02.2021.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa KUMULATIVNA

+za zahvalu

+Luka Kaić god.

+Ivan, Mijo, Stjepan, Marija Markov; Ivan Sabolić

26.02.2021.

Petak

Svagdan

17.30 pobožnost križnog puta

Nema mise zbog mise u župi Budrovac

27.02.2021.

Subota

Svagdan

KVATRE

07.30 misa

+Ivan i Marija Kerečin, god.

28.02.2020.

Nedjelja

Dan Gospodnji

2.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Marija Ignac i Ivan Horvat

10.30 križni put

11.00 misa +pro populo

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 7.                                                  14. veljača 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI::

ISPOVIJED: prije svake mise

VJERONAUK: za prvopričesnike, petak u 15.00. Predstavljanje prvopričesnika je u nedjelju 21.02. na misi u 11 sati.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA: u petak i nedjelju predvodi molitvena zajednica Milosrdnog Isusa

USPOSTAVLJENI DUHOVNI SUSRETI MLADEŽI ŽUPE KALINOVAC:

Odlukom župnika, u našoj ćemo župi održavati duhovne susrete naše mladeži. Biti će to susreti mladih za duhovni i čovječni rast. Svakog prvog petka u mjesecu mladi će se okupljati na svoje duhovne susrete: mogućnost ispovijedi, misa za mlade i euharistijsko klanjanje. Misu i klanjanje animirati će mladi svojim pjevanjem i sudjelovanjem, pa od srca pozivamo mlade koji sviraju koji instrument da se pridruže i jave orguljašici ili župniku, također sve mlade pozivamo da se uključe i pridruže ovim susretima mladih:

-svi kandidati za krizmu (7. i 8. razredi osnovne škole)

-svi srednjoškolci

-svi studenti

-sva radnička mladež

-svi mladi bračni parovi (+- 40.god.)

Također, i svi ostali slobodno se priključite. Mladi, od srca vas pozivamo na ove susrete.

 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje. Preporuka je da u ovo vrijeme rješavamo telefonski! Za vrijeme blagoslova kuća izdavanje dokumenata po telefonskom dogovoru.

Očitovanje Biskupskog ordinarijata u Varaždinu o misnim nakanama:

Presveta Euharistija je „najuzvišeniji sakrament” Crkve (usp. kan. 897) i Crkva njegovu svetost štiti najstrožim mjerama, koje obvezuju svakog vjernika – i klerika i laika, i to ne samo obvezujući ih u savjesti, već u određenim slučajevima i najstrožim mjerama čije kršenje pretpostavlja primjenu crkvenih kazni. Biskup je dužan nad tim najvećim svetinjama bdjeti i paziti da se održavaju svi crkveni zakoni, kao i da se u crkvenu stegu ne uvuku ikakve zloupotrebe (usp. 392). To u župnim zajednicama čini i preko službe župnika kojemu je u njegovo ime povjerena pastirska briga. Klerici su pak dužni u duhu poslušnosti izvršavati ono što im njihov biskup naloži (usp. kan. 273), a tako i vezano uz slavlje sakramenta, osobito Presvete Euharistije.

Temeljeno načelo koje je propisano crkvenim zakonom jasno određuje da svetu misu „svećeniku nije dopušteno slaviti više od jedanput na dan” (usp. kan. 905, § 1). Navedeni propis teško obvezuje svakoga svećenika, i stoga crkva jasno nalaže da je isključivo „prema pravnoj odredbi dopušteno više puta istoga dana slaviti ili koncelebrirati euharistiju”. U određenim slučajevima dopuštenje se daje po samome pravu (primjerice, Veliki četvrtak, Vazmeno bdjenje, Božić, Spomen svih vjernih mrtvih, slavlje mise s biskupom). Isključivo dozvolom mjesnog ordinarija (biskupa ili generalnog vikara) kada nema dovoljno svećenika i kad postoji opravdan razlog može se slaviti misa dvaput dnevno, kao i – kad to zahtijeva pastoralna potreba – triput nedjeljama zapovijedanim blagdanima (usp. kan. 905, § 2). Takav je slučaj primjerice kada običnim danom svećenik uz redovitu misu mora slaviti i sprovodnu misu, ili je, primjerice, radi veličine župe i broja vjernika, nedjeljom i zapovijedanim blagdanom potrebno uvesti i treću misu. Više misa od toga broja – do dva puta radnim danom i do tri puta nedjeljom i zapovijedanim blagdanom – svećeniku nije dopušteno slaviti. Kako ne bi bilo nejasnoća, Hrvatska biskupska konferencija odredila je: »Kao zapovijedani blagdani slave se: ‘Rođenje Gospodina našega Isusa Krista (Božić), svetkovina Tijela i Krvi Kristove (Tijelovo), Uznesenje svete Bogorodice Marije (Velika Gospa) i Svi Sveti. Ostali se blagdani slave kao nezapovijedani na vlastiti dan« (HBK, Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici, bilješka br. 87).

Razlozi za takvo ograničenje su brojni, a Crkva ih već od 11. stoljeća navodi i strogo propisuje, prvenstveno kako se broj misa ne bi umnažao radi neprimjerenih i neprikladnih motiva, a koji mogu polaziti od samog krivog poimanja vrijednosti misne žrtve među vjernicima – smatrajući primjerice da se umnažanjem njihova broja stječe više zasluga, do činjenice da svećenici mise, zbog njihova broja, slave gotovo rutinski i u žurbi, bez istinskog doživljaja i ispravnog odnosa prema njihovom neizmjernom značenju 

Svaka sveta misa mora biti služena samo na jednu nakanu – dakle nakanu pojedinca ili obitelji koja je za tu misu dala prilog. To je prastari, častan, hvalevrijedan i za pojedine duše i Crkvu spasonosan običaj, te stoga crkveni propis stoga jasno određuje da se mora namijeniti toliko pojedinačnih sv. misa koliko ima pojedinačnih nakana za koje je dan i primljen, pa makar neznatan, prilog (usp. kan. 948). Nije nikada dopušteno bez ikakve razlike primati priloge za slavljenje sv. misa po posebnim nakanama, a zatim ih ujediniti u jednu nakanu bez znanja naručitelja te slaviti samo jednu sv. misu proizvoljno namijenjenu na tzv. „kolektivnu nakanu”. Mise na tzv. „kolektivnu nakanu” strogi su izuzetak ondje gdje nikako nije moguće udovoljiti velikom broju nakana, smiju se služiti isključivo dozvolom ordinarija i pod točno određenim uvjetima koje su propisani crkvenim zakonodavstvom.

Naprotiv, hrvatski su biskupi odredili: „Bilo bi dobro da svećenici odgajaju vjernike da ne naručuju samo tzv. „vezane mise” na kojima će oni biti prisutni i na kojima će se javno obznaniti njihova nakana, nego da daju priloge i za „nevezane mise”, koje će ordinarij predati siromašnim svećenicima i poslati u misije”. (HBK, Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici, br. 110, str. 72-73.) U tome duhu je potrebno odgajati i vjernike.

KUMULATIVNA MISA U NAŠOJ ŽUPI: po dobivenom  dopuštenju Biskupskog ordinarijata na godinu dana, služiti će se četvrtkom. Takva misa smije se slaviti jedanput tjedno, misni stipendij župnik predaje u Ordinarijat, te je zabranjeno takvu misu služiti nedjeljom.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije misa u ponedjeljak, srijedu, četvrtak i subotu. U nedjelju prije mise u 8.00 molimo krunicu Božanskog milosrđa. Krunice predvodi Marijina legija.

14.02.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

Svjetski dan braka

6. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +Ivan i Slavica Lučić, Matej Kucel

11.00 misa kod kapele sv. Valentina, proštenje

+za sve žive i mrtve župljane

15.02.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

18.00 misa

+Blaž Špoljar

16.02.2021.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+ob. Luke Karlovčan

17.02.2021.

Srijeda

PEPELNICA

POČETAK KORIZME

18.15 misa i pepeljenje

+Benšić Miroslav, vlč.Ivan Golub, ob. Golub

18.45 Marijina legija

18.02.2021.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa KUMULATIVNA

+Matej Ferenčić, ob. Ferenčić, ob. Turković

 

19.02.2021.

Petak

Svagdan

17.30 pobožnost križnog puta

18.00 misa

+Prelec Ignac, Marija, Antun

20.02.2021.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+Cila i Luka Haraminec, ob. Vrapčević

 

21.02.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

1.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +Stjepan Zvonar

10.30 pobožnost križnog puta

11.00 misa +pro populo

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 6.                                                  7. veljača 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
 AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:

ŽUPNE OBAVIJESTI:

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje. Preporuka je da u ovo vrijeme rješavamo telefonski! Za vrijeme blagoslova kuća izdavanje dokumenata po telefonskom dogovoru.

ISPOVIJED: prije svake mise

VJERONAUK: ovaj tjedan nema zbog blagoslova obitelji

SATNICA MISA: ujutro, zbog blagoslova kuća (pogledajte raspored)

 BLAGOSLOV OBITELJI I KUĆA: po Biskupovoj odluci i dopuštenju pristupamo blagoslovu, prema sljedećem rasporedu (ako je tko u izolaciji ili samoizolaciji molimo da nam javite da ne ulazimo, doći ćemo po vašem pozivu nakon isteka samoizolacije; ide župnik i pratitelj-zvonarica, djeca ne idu zbog epidemioloških razloga):

Pon, 08.02.2021.:  08.30 Stjepana Radića (Brezovica)

                                   12.30  Molvice (bez mise)

Uto, 09.02.2021.:   08.30 Dravska (od Općine do mosta), Batinska, Mate Kaića, Grgura Karlovčana

Sri, 10.02.2021.:  08.30  Kolodvorska od farofa (neparni), Kolodvorska povratak do Ciglane

Čet, 11.02.2021.: 08.30 Matije Gupca- Peski

                                   11.00 Ciglana, Kolodvorska od S. Janušića

Pet, 12.02.2021.: 08.30 Dravska neparni od br.1, Kut, Dravska, Dravska povratak do mosta

Sub, 13.02.2021.: 08.30 Batinske, Rastova Greda, Hladna Voda

DAROVATELJI

DZAHVALA DAROVATELJIMA: Zdenka Šijanec, Goran Šijanec, Cecilija Zalar, Nada Lončar, Anto Jurić

PROMIŠLJANJE

Marija i Zakon Gospodnji – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

Slaveći blagdan Prikazanja Gospodinova, postavlja se veliko pitanje o Marijinoj motivaciji kod ovog događaj. A motivacija koja je vodi najbolje odražava i njezinu dušu i duhovnost. Iz naglasaka koje nam nudi sv. Luka moglo bi se zaključiti da je Marija bila veliki legalist, te da je, zajedno s Josipom, obavila sve što je trebalo prema Zakonu Gospodnjemu samo zato što je Zakon to propisivao. Moglo bi se zaključiti da je njezina duhovnost onda bila kruto legalistička, to jest obično izvršavanje Zakona, a da se ne osjeti njezin stav ili njezina duša pri tome.Kao da bismo mogli zamisliti da obavlja obred u Hramu samo zato što je tako naređeno, a da ona pri tome ne uranja u ono što čini i ne doživljava osobno. Na pomisao da je bila legalist navodi nas i činjenica da ona s obzirom na prikazanje svoga Sina ‘sve obavlja’ po Zakonu, dakle do najmanjih tančina. Ona tako pazi na četrdeset dana čišćenja, te tek kada oni prođu, odlazi prikazati svoga Sina u Hram. Jednako tako se, glede Isusova prikazanja, ponaša u skladu sa svim odredbama kako ih je propisao Zakon. Ona doista ne dovodi u pitanje propise, već se ponaša sukladno njima. No veliko je pitanje pokreću li Mariju propisi i odredbe i što je njoj istinska nakana. Ako je njoj stalo isključivo do izvršavanja Zakona, kako bi se dalo naslutiti iz evanđeoskog odlomka, onda je legalist koji se ponaša poput dobrog farizeja, a ne sveta i pobožna osoba koja prvenstveno misli na Boga. Zato je nama istraživati dublje u njezinu osobnost kako bismo otkrili pravi odgovor na ovo pitanje i samu poruku evanđeoskog teksta.Upravo iz cjeline Evanđelja znamo da ni ona ni Josip nisu bili legalisti, već da su bili pravedne, pobožne i svete osobe. Za Josipa se izričito kaže da je bio muž pravedan i znamo da se ponašao na način da je nadilazio slovo zakona. A Mariju će anđeo pozdraviti riječima “milosti puna”, iz čega se razabire da je drži uzvišenijom osobom od ijedne druge na zemlji.Spomenuti nam evanđeoski odlomci samo daju naslutiti da, s obzirom na Mariju, treba pozornije iščitavati i dublje tumačiti tekstove koje nam je ostavio sv. Luka, to jest imajući u vidu i druge tekstove koji nam pobliže opisuju njezinu osobnosti i krepost duhovnoga života. Doista, kao osoba milosti puna nije se mogla zadovoljiti time da izvršava slovo Zakona, već da proniče i živi njegov duh. Uostalom, sam Isus nam je to kasnije pokazao, jer je mnogo puta ušao u rasprave s farizejima, tumačima Zakona na legalistički način. Zato i Marija, s obzirom na četrdeset dana čišćenja poštuje zakonske odredbe kojima je samo potvrdila da je stvarno rodila, te se ni u čemu nije izuzela od obrednog zakonika. Uostalom, usredotočena na Sina Božjega kojega je rodila, nije joj bio teret prihvatiti te dane svojevrsne izolacije od izlaska u javnost, jer je u potpunoj čistoći srca mogla njega razmatrati i uživati u njegovoj blizini.

Njoj, koja je bila milosti puna i koja je bila srca čista do te mjere da je zaslužila roditi Sina Božjega, nije trebalo vrijeme čišćenja, ali je poštovala norme i običaje svoga naroda, ne želeći praviti pobunu, niti dati povoda drugima, koji nisu toliko pobožni i sveti, da krše taj isti Zakon Božji, već da ga vrše. Opslužujući Zakon davala je primjer i bila je poticaj onima koji su ga kršili, da ga vrše i ne podcjenjuju, jer im je on bio prva i neophodna stepenica hoda prema Bogu. Tek kad su vršili Zakon, mogli su ga i nadići i živjeti, kao što je činila i ona koja je dušom vršila Zakon Božji, te ga time nadilazila.Isto vrijedi i za prikazanje prvorođenaca i njihove posvećenje Gospodinu. Doista, i dok je vršila Zakon, nije bila usredotočena na formalizam, već na samoga Boga – izvor Zakona. Stoga, da i nije bilo zakonskih odredbi o prikazanju prvorođenaca u Hramu, ona bi svoga Sina prikazala nebeskome Ocu, jer je i sama bila prikazana, a i jer je bila njemu zahvalna za sve darove u svome životu, pa kako ne bi bila zahvalna za ovaj neizmjerni dar kojim je po njoj obasuo čovječanstvo. Premda kao tako predana i Bogu posvećene nije bila prisiljena to činiti, jer je i prije i bez te odredbe ona vršila smisao predanja i posvećenja. Pogotovo što je sam Isus bio posvećen u punini od majčine utrobe, to jest od začeća pomazan Duhom Svetim. Štoviše kao Bog je bio izvor posvete i nositelj dara Duha Svetoga, te mu nije bilo neophodno prikazanje u Hramu, ali je u svojoj poniznosti to prihvatio da pruži primjer poniznosti nama ljudima i da nas prati u našem hodu.

Osim toga, ako ćemo poći od činjenice da je istinski Zakon Božji sam Isus, koji je objavio konačni zakon Božje ljubavi, onda je jasno koliko je Marija imala Zakon Božji u srcu, a nije ga tek legalistički izvršavala. Vršeći bit i smisao zakona, pa i onda kad se podvrgavala zakonskim odredbama zapisanim po Mojsiju za Božji narod, istinski je putokaz kako hoditi do Boga ne zaobilazeći Zakon.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

07.02.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

5. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +Vesna Marek, Antun Vucikuja, Ivan Sobota

11.00 misa +pro populo

08.02.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

07.30 misa

-u zahvalu Milosrdnom Isusu i Majci Božjoj

09.02.2021.

Utorak

Sv. Skolastika, djevica

 07.30 misa

+Ronald Rajčić, Pantelić Franjo i Dorica  

10.02.2021.

Srijeda

Bl. Alojzije Stepinac

07.30 misa

+Marija i Anton Maračić; Elizabeta Koprolčec; ob. Živko

11.02.2021.

Četvrtak

Gospa Lurdska

18.00 misa

+Ivan i Marija Miklić, Nikola i Ana Najdrt

-ulazna procesija sa Gospinim kipom, predvodi Marijina legija

12.02.2021.

Petak

Svagdan

07.30 misa

+Vinko Markuš, Mato i Marija Kovačev, Janja Gelo

13.02.2021.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+Ljubica, Ivan, Marija, Vesna, Lidija Zvonar; Ljubica Zvardon

14.02.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

Svjetski dan braka

6. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +Ivan i Slavica Lučić, Matej Kucel

11.00 misa kod kapele sv. Valentina, proštenje

+za sve žive i mrtve župljane

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo svakako u četvrtak prije mise, ostale dane po volji.

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 5.                                                  31. siječanj 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje. Preporuka je da u ovo vrijeme rješavamo telefonski!

ISPOVIJED: prije svake mise

BLAGOSLOV OBITELJI I KUĆA: po Biskupovoj odluci i dopuštenju pristupamo blagoslovu, prema sljedećem rasporedu (ako je tko u izolaciji ili samoizolaciji molimo da nam javite da ne ulazimo, doći ćemo po vašem pozivu nakon isteka samoizolacije; ide župnik i pratitelj-zvonarica, djeca ne idu zbog epidemioloških razloga):

Pon, 08.02.2021.:  08.30 Stjepana Radića (Brezovica)

                                   12.30  Molvice (bez mise)

Uto, 09.02.2021.:   08.30 Dravska (od Općine do mosta), Batinska, Mate Kaića, Grgura Karlovčana

Sri, 10.02.2021.:  08.30  Kolodvorska od farofa (neparni), Kolodvorska povratak do Ciglane

Čet, 11.02.2021.: 08.30 Matije Gupca- Peski

                                   11.00 Ciglana, Kolodvorska od S. Janušića

Pet, 12.02.2021.: 08.30 Dravska neparni od br.1, Kut, Dravska, Dravska povratak do mosta

Sub, 13.02.2021.: 08.30 Batinske, Rastova Greda, Hladna Voda

DAROVATELJI

ZAHVALA DAROVATELJIMA:Stjepan Hrženjak, Marija Đođ, Ljubica Barić, Blaženka Gorički, Marija Pavlović, Zlatko Janči

PROMIŠLJANJE
Ima prilika kad smo mi ljudi nemoćni. Kad nam klonu ruke i kada zdvojni gledamo u prazno. Ništa se ne može učiniti. Eno, dogodi se potres, poplava, neka velika nesreća. Dogodi se da netko iznenada strada, pogine, umre. Dogodi se rat, dogodi se teški razdor u obitelji. Dogodi se tjeskoba, nesigurnost, zdvojnost, muka. I onda osjetimo kako ljudske snage ne mogu zapravo baš ništa. Čak nam ni drugi ljudi ne mogu u potpunosti pomoći. I onda se obraćamo Bogu: „Gospodine, pomozi! Gospodine, smiluj se!“ Jer, znamo, samo on je Gospodar nad Gospodarima.Za Isusove suvremenike najstrašnije je bilo vidjeti čovjeka opsjednuta od sotone. Naravno, tu se mnogo puta radilo zapravo o duševnoj bolesti, koju oni nisu mogli drugačije razumjeti, nego kao opsjednutost. Bez obzira radilo se tu zapravo o duševnoj bolesti ili o pravom opsjednuću, ljudi su bili nemoćni. Vidjeli su kako je čovjek izvan sebe, kako se strašno muči, a nisu imali nikakva lijeka. I nitko, baš nitko im nije mogao pomoći. I onda se pojavio Isus koji je nastupao s velikom silom i snagom. Stoga su k njemu – kao posljednjoj nadi – dovodili opsjednute, ili su sami opsjednuti nailazili na njega. Kada nitko i ništa nije pomagalo, dolazili su k Isusu.Današnje nam Markovo evanđelje (Mk 1, 21-28) upravo želi to pokazati. Isus je učio narod kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci koji su samo tumačili riječ. Isus dolazi s velikom snagom, snagom vlastite riječi, snagom vlastite osobnosti. Isus potvrđuje istinitost svojih riječi svojim stavom, ali i čudesima koja je činio. Liječio je bolesnike, umnožio je kruh i ribe, hodao je po vodi… Čak su i njegovi protivnici priznavali: „Nikada nitko nije govorio kao ovaj čovjek“. Govorili su da je – u određenom slučaju  – učinio očit znak, koji se ne može zanijekati. Iako su se protivili njegovu nauku, nisu mu mogli odreći snagu i vlast, tako da su ga pitali kojom to snagom čini. I sada dolazi ono što su Židovi smatrali najjačim dokazom nečije snage. Isus se pokazao jačim i od nečistih duhova koji bi opsjeli nekog čovjeka. Za ondašnjeg je vjernika to bio očit i siguran znak da Isus dolazi od Boga ili da je u najmanju ruku Božji čovjek. Iako su to neki pokušavali omalovažiti primjedbom da Isus u ime poglavice đavolskog – Beelzebula – izgoni đavle, ipak je bilo očito da je Božja snaga u njemu.I danas se evo, događa da je čovjek „opsjednut“, odnosno, da se osjeća kao da je nemoćan pred zlom koje ga obuzima. Zar ne da se svaki pojedini od nas bar ponekad osjećao kao da je zlo u njemu jače od njegove vlastite volje. Osjećamo kako nas nekada obuzima zavist, kako u nama raste bijes, kako nas ponekad zahvaća prevelika i neuklonjiva tjeskoba, zdvojnost, manjak vjere. Osjećamo se nemoćni da oprostimo, da prihvatimo bližnjega, da se prepustimo Božjoj volji. Osjećamo kako nas nekad naše strasti drže i stišću kao kliještama. Ne možemo se oprijeti nekom poroku, nekoj ružnoj misli, nekom nagnuću, nekoj ružnoj navici… Doista, ponekad je zlo tako snažno u nama. Čini nam se da smo prije s takom lakoćom i molili i voljeli druge ljude i praštali i bili susretljivi. Čini nam se da smo s lakoćom izlazili na kraj s našim lošim mislima ili nagnućima, da smo nekako imali same sebe pod kontrolom. A onda, kao da nas je nešto obuzelo i oduzelo našoj vlastitoj volji. Volja nam je postala tako slaba i mlitava. Tome može biti više uzroka: teret godina, bolest, težak rad, oskudica, obiteljske nevolje i nesreće, smrt u obitelji, posljedice rata…Izgleda upravo nevjerojatno, ali je, nažalost, istinito, da mnogi od onih koji se smatraju vjernicima u takvim prigodama traže takozvana alternativna rješenja. Kao prva pripomoć nađe se tu horoskop, onda viskovi i druge okultne prakse. Što govoriti o zapisima, zamotuljcima, različitim istočnjačkim iznašašćima koji gledaju na podzemne vode, na strane svijeta, na to gdje treba staviti postelju, a gdje stol… Onda je tu i takozvana bioenergija, kojekakva liječenja dodirom, na daljinu, aurom, čarobnim prahovima… Rekli bi stari ljudi: sve, samo ne evanđelje Isusovo.

Pravi vjernik znade da je liječništvo mudrost koju Bog daje i da trebamo jedni drugima pomagati na sve naravne načine. Međutim, kojekakvo čarobnjaštvo izravno se Bogu protivi. Mi u jednostavnosti srca znamo i vjerujemo: Krist je pobijedio grijeh i smrt. On je jači od svake napasti i svake zle sile. U njegovoj je ruci sve. Nitko i ništa ne može biti jače od Božje sile koja je u Isusu Kristu. Zato se valja njemu obratiti i iskrenim srcem zavapiti – kao što su bolesnici u Isusovo vrijeme znali vikati: Isuse, sine Davidov, smiluj mi se! 

dr. sc. Zvonko Pažin

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije svake mise radnim danom (osim srijede) te u nedjelju prije mise u 11 sati; u nedjelju prije mise u 8 sati molimo krunicu Božanskog milosrđa;  brigu o tome vodi Marijina legija; slobodno se i ostali priduržite molitvi krunice.

31.01.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

4. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +Dora i Andrija Šokec, god.

11.00 misa +pro populo

01.02.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

18.00 misa

+ob. Mlakar, Brezinščak, Mihalić, Tomica

02.02.2021.

Utorak

Svijećnica-

Prikazanje Gospodnje

17.30 Gospina krunica

18.00 misa; blagoslov svijeća, tamjana i soli (tamjan ćete uzeti ovdje, a sol ponesite od kuće)

+Marija Janči

03.02.2021.

Srijeda

Sv. Blaž

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+Ivan Fel i ob.

18.30 Marijina legija

04.02.2021.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa

+Alojz Kajba god.

 

 

05.02.2021.

Petak

Sv. Agata

15.00 vjeronauk za prvopričesnike

18.00 misa

+Ivan Barić, 11.god.

-euharistijsko klanjanje

-pobožnost Prvog petka: litanije Srca Isusova i posvetna molitva Srcu Isusovu

06.02.2021.

Subota

Sv. Pavao Miki

07.30 misa

+Sofija Janković, Ana i Tomo Aurer

-pobožnost Prve subote: molitva za duhovna zvanja

07.02.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

5. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +Vesna Marek, Antun Vucikuja, Ivan Sobota

11.00 misa +pro populo

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 4.                                                  24. siječanj 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
 AKTIVNOSTI U ŽUPI:

ISPOVIJED: prije svake mise

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije svake mise radnim danom (osim utorka) te u nedjelju prije mise u 11 sati; u nedjelju prije mise u 8 sati molimo krunicu Božanskog milosrđa;  brigu o tome vodi Marijina legija; slobodno se i ostali priduržite molitvi krunice.

 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje. Preporuka je da u ovo vrijeme rješavamo telefonski!

DAROVATELJI

ZAHVALA DAROVATELJIMA:Marija Đakovec, ob. Dugalija, Ivan Ivanov, ob. Kucelj, Božica Đođ, Petar Milek, Jasna Filjar

KOLEKTA ZA POGOĐENE POTRESOM:  9.470, 00 kn

PROMIŠLJANJE

Crkva je prekrasna i sveta!

Često od sugovornika čujem frazu da je Crkva puna licemjera, a da oni znaju puno dobrih ljudi koji ne idu u crkvu. Ta se fraza u svakodnevnom govoru pretvorila u parolu: Bolje biti dobar ateist, nego licemjerni vjernik. Ako ste se našli u sličnoj situaciji onda znate da takvu argumentaciju prati i poprilična doza intelektualne i moralne superiornosti. Oni zbilja misle da su vas nadigrali i pretekli u spoznaji i

moralnosti. Nećemo sada podrobno objašnjavati kamo to ustvari vodi, ali sami znate da se tako opravdava, ili priprema skori otpad od Crkve.

Kada dođem u priliku ja onda uvijek preokrenem priču pa im kažem da osobno imam drukčije iskustvo, da poznajem puno dobrih i prekrasnih ljudi koji idu u crkvu i znam za puno licemjera koji ne idu u crkvu. Dodam i da oni koji idu u crkvu, bez obzira na svoje mane i grijehe, jer se pouzdaju u Boga, a ne samo u svoje slabe snage, imaju puno više šanse postati i ostati dobri ljudi od onih koji su odbacili pouzdanje u Boga i računaju samo sa svojim snagama.I tek tada stvorimo preduvjete za istinit i objektivan pristup. Na koncu odškrinemo vrata za istinu koja kaže da svuda ima svakakvih ljudi i da u Crkvi ima puno svetih ljudi. I ne samo to, nego da je Crkva kroz svoju povijest bila sveta i da je i danas itekako sveta. Od svih sugovornika najotvoreniji za tu istinu budu učenici na satu Vjeronauka.No, sat Vjeronauka je jako malo u usporedbi s društvenim silama i trendovima, i nikako ne možemo pobjeći od pitanja: Zašto su učenici, njihovi roditelji, rođaci i susjedi tako uvjereni u sveopću licemjernost i nevaljalost vjernika i Crkve? Kako je moguće da se jedna takva laž nametnula kao progresivna i pametna misao? Ne samo da vjeruju u nevaljalost Crkve, nego vjeruju da izvan Crkve žive i djeluju slobodni, vjerodostojni, dobri i napredni ljudi i da su takvi mogli postati upravo zato što su se odvojili od te grozne Crkve. Što bi se moglo kriti u pozadini te priče?

Marxova logika laži – neokomunizam

Odmah mi, kao arhetip svih antikršćanskih mislilaca, na pamet pada Karl Marx. Nedvojbeno pametan čovjek, ali isto tako nedvojbeno jednostran analitičar religije, koji u religiji (kršćanstvu i Katoličkoj Crkvi) nije htio vidjeti ništa osim opijuma. Da, nije htio! Mogao je znati i znao je da je kršćanstvo drukčije nego ga on opisuje. Kao intelektualac znao je što Isus naviješta, što je Crkva činila za ovozemaljsko dobro ljudi i naroda, ali ideologija mu nije dala drugo nego naglasiti i preuveličati samo negativno i ideološki pristrano sotonizirati i proglasiti religiju (kršćanstvo i Katoličku Crkvu) opijumom. Mržnja je bila jača od logike i pameti pa je Marx odlučio lagati. Nije jedini, ali je svakako najveći simbol toga. Na njegovoj logici laži utemeljen je komunizam i ne treba podsjećati kakav je odnos komunizma prema Crkvi i istini općenito. Bit će dovoljno citirati Alojzija Stepinca: Komunizam se od laži rodio, od laži živi, i od laži će umrijeti. Ta laž nazvana je progresom.

Danas više nema starog komunizma, ali po mnogim teoretičarima komunizam se preobrazio u suptilniji neokomunizam. Iako je suptilniji, nije se odrekao starih progresivističkih fraza i parola. Fiksiran je na progres, a to ga, i nesvjesno, razotkriva pred iole upućenijim promatračima. Tako fraza da je Crkva puna licemjera, a društvo puno dobrih ljudi i parola da je bolje biti dobar ateist, nego licemjerni vjernik, ustvari imaju svoju neokomunističku pozadinu. U prijevodu s tog progresivnog, mainstream jezika na jezik “običnog” katoličkog puka, to ustvari znači da je Crkva “bestidnica” i da se prestankom odlaženja u crkvu postaje zreo, širokouman i sretan čovjek. Prije je to propovijedala komunistička partija od Pekinga do Havane, a danas Frankfurtska škola od Rima do Los Angelesa. Zajednička im je ljubav prema Marxu.  

I tako umjesto sirovom komunističkom silom, danas progresivnom maskom maskirana (Marxova) laž maršira kroz duše i umove masa na krilima medijske i kulturne hegemonije. I upravo tu je pozadina i razlog širokog uspjeha ideje da je Crkva bestidna, samo grješna, zaostala, da su popovi lopovi, trovači i barikada na putu progresa slobode i civilizacije. Iz te i takve pozadine se nedovoljno upućenima i naivnima moćno i lukavo rafiniraju opijajuće parole o licemjerima u Crkvi i prekrasnim ljudima koji su otpali od Crkve. Posebna meta su mladi ljudi, koji su oduvijek slabi na priče o slobodi i progresu. Konačni cilj je isti: revolucija. Danas, u doba COVID-a, revolucija je dobila ime “veliki reset.” Najveća prepreka takvom “resetu” su kršćani, a pogotovo Katolička Crkva. Posljednjih mjeseci svjedočimo da se cijela ta priča ponovno vraća svojstvenom joj nasilju, fizičkom, duhovnom i virtualnom.

Znakovi vremena

Koliko god takvo “progresivno” laganje bilo žestoko i sustavno, nije nam cilj pisati jednostranu apologiju Crkve. To bi također bila laž. Svi znamo da je Crkva grješna jer je svatko od nas grješnik potreban Božjeg i bratskog milosrđa. Ne treba se bojati to svakodnevno priznavati. Mi katolici to i teološki priznajemo – to je dio vjere, ali isto tako i osobno u savjesti i na svakoj svetoj misi. Svi znamo da je bolje biti dobar, nego licemjeran čovjek. To će svatko pametan priznati. Svi znamo da u Crkvi ima licemjera, a izvan Crkve dobrih ljudi. Kao što je već napisano, svugdje ima svakakvih ljudi. I svi znamo neke ovakve i neke onakve. Možda smo i mi sami nekad ovakvi, a nekad onakvi.

Ali ovdje se ne radi o tome da kao pojedinci i Crkva priznamo svoju grješnost i dobrotu svijeta. Radi se o obrani istine i očuvanju osnovnog dostojanstva pred navalom lukave ideologije. Osim konstatacije problema, važno je i zauzeti djelatan stav.

Miroslav Čolić, dipl. theol.

Vjeroučitelj u Prvoj gimnaziji Osijek

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

24.01.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3.NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa

+Florentin Andreata, Marija i Ivan Bojić

11.00 misa

+pro populo

25.01.2021.

Ponedjeljak

Obraćenje sv. Pavla

17.00 misa

+Ranko Mandić

26.01.2021.

Utorak

Sv. Timotej i Tit, biskupi

16.30 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+Elizabeta Fuček

27.01.2021.

Srijeda

Svagdan

17.00 misa

-za ozdravljenje jedne mlade osobe i na nakanu za obraćenje

 

28.01.2021.

Četvrtak

Sv. Toma Akvinski, naučitelj

17.00 misa

+Ivan Marijan

 29.01.2021.

Petak

Svagdan

16.00 misa BATINSKE

+Mato, Vinko i Kata Zalar

17.00 misa

+Kata i Stjepan Dautanec i rod., Rozalija i Đuro Fusić i rod.

-euharistijsko klanjanje

30.01.2021.

Subota

Svagdan

BATINSKE

07.30 misa

+Mijo Puhač

31.01.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

4. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +Dora i Andrija Šokec, god.

11.00 misa +pro populo

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 3.                                                  17. siječanj 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
 AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije svake mise radnim danom te u nedjelju prije mise u 11 sati; u nedjelju prije mise u 8 sati molimo krunicu Božanskog milosrđa;  brigu o tome vodi Marijina legija.

 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje. Preporuka je da u ovo vrijeme rješavamo telefonski!

ISPOVIJED: prije svake mise

STRADALI U POTRESU: Hvala svima koji ste sudjelovali u akciji pomoći ljudima stradalima u potresu. Naši su vatrogasci sve prikupljeno u ime Župe dostavili Caritasu Sisačke biskupije. Daljnju pomoć možete učiniti na sljedeći način, ili drugačije kako želite: Hrvatski Caritas, Ksaverska cesta 12a, Zagreb, kod PBZ (Privredna banka Zagreb);

IBAN: HR0523400091100080340, poziv na broj 12-20.

Za uplate iz inozemstva SWIFT/BIC: PBZGHR2X.

Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa: 060 9010 (6,25kn, PDV uključen).

DAROVATELJI

Jedna obitelj, Željko Fel, Darko Stipčić, Željko Bazijanec, ob. Šolo-Ciganović, Dejan Ivandija, Vinko Muktić, Željko Barić, Dragan Pranjić, Anđela Zvonar, Slavica Dautanec, Ružica Stanić, Nada List

PROMIŠLJANJE

Papa ustanovio Nedjelju Božje riječi

U Vatikanu je 30. rujna objavljeno apostolsko pismo u obliku motu propria „Aperuit illis“ kojim Papa određuje da „Treća nedjelja kroz godinu bude posvećena slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi“. Nedjelja Božje riječi slavit će se svečano kako bi se otkrilo pashalno i spasenjsko značenje Božje riječi koja na uvijek novi način potiče izaći iz individualizma i iznova se roditi za ljubav.

Naslov dokumenta „Aperuit illis“ dolazi od teksta iz Lukina Evanđelja „Tada im otvori pamet da razumiju Pisma“ (24, 45). Objavljen je na liturgijski spomen svetoga Jeronima, na početku 1600. obljetnice smrti glasovitog prevoditelja Biblije na latinski koji je govorio: „Ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista“. Papa objašnjava kako se tom inicijativom, o kojoj je već bilo riječi već na završetku Izvanrednog jubileja milosrđa, želi odgovoriti mnogim vjernicima koji su tražili da se ustanovi Nedjelja Božje riječi.

Nedjelja Božje riječi, ističe Papa, zauzima mjesto u liturgijskom vremenu koje poziva jačati veze sa Židovima i moliti za jedinstvo kršćana.

„Nije riječ o pukom vremenskom podudaranju: slavljenje Nedjelje Božje riječi izražava jednu ekumensku vrijednost, jer Sveto pismo pokazuje onima koji priginju svoje uho Božjoj riječi put kojim treba ići kako bi se prispjelo istinskom i čvrstom jedinstvu“, pojašnjava Papa.

Poziva da se tu nedjelju slavi kao svečani dan te ističe, među ostalim, važnost da se okupljenom zboru vjernika i konkretnim bogoslužnim činima zorno pokaže normativnu vrijednost Božje riječi.

Biblija – piše Papa – ne može biti samo baština nekih, a još manje zbirka knjiga za nekolicinu povlaštenih.

Često se javljaju tendencije koje pokušavaju monopolizirati sveti tekst i vezati ga uz neke krugove ili odabrane skupina. Ne smije biti tako. Biblija je knjiga naroda Gospodnjeg koji u njezinu slušanju prelazi s raspršenosti i podjele na jedinstvo. Riječ Božja ujedinjuje vjernike i čini ih jednim narodom, ističe.

Biblija nije zbirka povijesnih knjiga niti vijesti, već je u potpunosti usmjerena na cjelovito spasenje osobe.

Neosporna povijesna ukorijenjenost knjiga sadržanih u svetom tekstu ne smije dovesti do toga da se zaboravi tu prvobitnu svrhu: naše spasenje.

Sve je usmjereno tom cilju utkanom u samoj naravi Biblije koja je sastavljena kao povijest spasenja u kojoj Bog govori i djeluje kako bi išao ususret svim ljudima i spasio ih od zla i smrti, ističe Papa u svom apostolskom pismu „Aperuit illis“ kojim ustanovljuje Nedjelju Božje riječi.

Primjećujući kako Riječ Božja „daje oblik i značenje odnosu između Riječi Božje i ljudskog jezika s njegovim povijesnim i kulturnim uvjetovanostima“, Papa ističe da se „često izlažemo opasnosti da odvajamo Sveto pismo i tradiciju jedno od drugog, ne shvaćajući da su oni zajedno jedan jedini izvor Objave“.

Naime, biblijska vjera „temelji se na živoj Riječi, a ne na knjizi. Kad se Sveto pismo čita u istom Duhu kojim je i napisano, ostaje uvijek novo.“ Tako, „onaj tko se hrani Božjom Riječi svaki dan postaje, poput Isusa, suvremenik ljudi koje susreće; nije u napasti da padne u besplodne nostalgije za prošlošću, niti u sablasne utopije glede budućnosti“.

Papa Franjo poziva „nikad se ne naviknuti na Riječ Božju“ koja uvijek na novi način poziva „na milosrdnu ljubav Oca koji traži od svoje djece da žive u ljubavi“. Riječ Božja je kadra otvoriti nam oči i omogućiti nam da se izvučemo iz ralja individualizma koji nas guši, sputava i čini naš život neplodnim. Ona širom otvara put dijeljenja i solidarnosti, ističe Papa.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

17.01.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

2. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa ; +Matija Miklić i ob.

11.00 misa; +pro populo

18.01.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

17.00 misa

+Tomislav Periša 5.god.

19.01.2021.

Utorak

Svagdan

17.00 misa

+Josip i Helena Ptiček

20.01.2021.

Srijeda

Svagdan

17.00 misa

+Ivan Šokec god.

 

21.01.2021.

Četvrtak

Sv. Agneza

17.00 misa

+ob. Perić, Ivan,Marko, Mirko, Anđa, Marko; Dujmović Iva; Vinković Kata i Tado

18.00 sastanak ekonomskog vijeća

22.01.2021.

Petak

Sv. Vinko

09.00 misa

+Marica Šoš, Magda Gorupić, Marijanka Perčulija

23.01.2021.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+Milka Kunce

24.01.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3.NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa; +Florentin Andreata, Marija i Ivan Bojić

11.00 misa; +pro populo

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 2.                                                  10. siječanj 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
 AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje. Preporuka je da u ovo vrijeme rješavamo telefonski!

ISPOVIJED: prije svake mise

 
ŽUPNE OBAVIJESTI

STRADALI U POTRESU: Hvala svima koji ste sudjelovali u akciji pomoći ljudima stradalima u potresu. Naši su vatrogasci sve prikupljeno u ime Župe dostavili Caritasu Sisačke biskupije. Daljnju pomoć možete učiniti na sljedeći način, ili drugačije kako želite: Hrvatski Caritas, Ksaverska cesta 12a, Zagreb, kod PBZ (Privredna banka Zagreb);

IBAN: HR0523400091100080340, poziv na broj 12-20.

Za uplate iz inozemstva SWIFT/BIC: PBZGHR2X.

Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa: 060 9010 (6,25kn, PDV uključen).

DAROVATELJI

ZAHVALA DAROVATELJIMA: Mirko Golubić, Slavica Kaić, Slavko Matica, Ivan Patačko, ob. Puhač, Mato Zvonar, ob. Lovrak, Marija Igrić, Marija Lacković, Ilija Pišković, Ivan Moslavac,Ljubica Matoša

PROMIŠLJANJE

Razmišljanja uz Blagdan krštenja Isusova

 Isus i Narcis

Voda je osnovni životni element. Toliko je životna da u njoj možemo vidjeti vlastito lice. Poznata nam je bajka o lijepom mladiću Narcisu. Zagledan u ljepotu svoga lica koje je vidio u vodi, jednoga se dana u tom jezeru utopio. Na tom je mjestu niknuo cvijet koji se po njemu nazvao narcis.

Evanđelje prikazuje posve drukčiji ishod ljudskog «ogledavanja» u vodi. Ivan Krstitelj poziva na obraćenje. Krsti kršenjem obraćenja. Tim obredom ljudima usmjerava pogled u suprotnom pravcu. I Isus je sagnuo glavu pred Ivanom Krstiteljem da ga krsti. Mogao je u vodi vidjeti svoje ljudsko lice. I tijelo. Vidio je sve ono što je «iz zemlje uzeto i u zemlju se vraća». Ali se njegove oči nisu usredotočile na vlastito lice. U vodi je vidio i nebo. Kad ga je Ivan polio vodom krštenja, pogledom je tražio Nebo. Krštenje otvara nebesa. Pogled poslije krštenja «prodire nebesa». U otvorenim nebesima vidi i Duha Božjega. Ušima čuje glas s neba. Čuje glas Oca Nebeskoga: „Ti si sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina.“ (Mk 1,11); «Ovo je sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!» (Mk, 3,17; Lk 3, 22).

Narcis se u vodi ogledao. Opio se čarolijom svoga lica. Opila ga samodopadnost. Toliko ga opila da se ugušio. Postao je žrtvom vlastite slike. Nestao je u vlastitoj slici koja mu je stvorila privid da ne postoji ništa osim ljepote njegova lica. Ništa osim njega samoga. Ni neba nema koje se zrcali u vodi. Onaj tko postupa kao Narcis, doživljava sudbinu Narcisa – utapa se.Za razliku od Narcisa, Isus silazi u vodu. Time ponizno prihvaća da je on dio zemlje. Priznaje tjelesnu ovisnost o vodi. Ivan je za nj rekao da nije dostojan odriješit mu vezice na obući. Isus stvarnom svojom veličinom sagiba glavu pred Ivanom Krstiteljem da ga krsti. Time priznaje i prihvaća ljudsku međuovisnost. Prihvaćanjem međuovisnosti ili upućenosti na stvari i ljude (na vodu i Ivana) Isus daje slavu Bogu, Stvoritelju čovjeka i svih stvari. Davanje slave Bogu odvraća pogled od prikovanosti za vlastito lice, za ljude i za stvari. Zato se Isus umjesto u vodi «ogledao» u nebu. U nebu je vidio ono što nije mogao vidjeti u vodi. Na nebu je vido Duha Božjega i s neba čuo da je Ljubljeni Sin Oca Nebeskoga.

Narcis je podlegao onoj istoj napasti kojoj je podlegao naš praotac Adam kad je pojeo voće sa stabla «spoznaje dobra i zla». Narcis je čuo poziv da se vrati u «raj zemaljski», do «stabla spoznaje dobra i zla». Kao ni njegov otac Adam, Narcis nije odolio zamamnoj ponudi sveznanja i svemoći. To su božanske osobine a čovjekova želja da ih posjeduje i misao da to može samo su privid. Staza sveznanja i staza svemoći vodi u crnu rupu života. Samodostatnost je samouništenje. Čovjek ne može stajati ni op-stajati u samodostatnosti. Pod mjestom na kojem stoji samodostatan čovjek nalazi se jama bez dna.  

Isus se rodio kao drugi Adam. On je došao odvratiti nas od opasnoga zrcala samodopadnosti. On prihvaća Ivanovo krštenje obraćenja. Čini to za nas. Za nas se odrekao božanskoga sveznanja i svemoći – što je stvarno posjedovao. Za nas je, umjesto Adama poslije izgona iz «raja zemaljskoga», ušao u Jordan da krštenjem obraćenja opere grijehe ljudske oholosti života. Za nas je podigao glavu k nebu da bi naše poglede privukao k Nebu, k Bogu, Stvoritelju. Nebeski Otac je progovorio njemu a te su riječi upućene i nama: Ti si Sin moj Ljubljeni. Isus je čovjeku vjerno prenosio i prenosi tu radosnu vijest: krštenjem u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga postajemo djeca Božja i „još se ne očitova što ćemo biti“ (usp. 1Iv 1,2).Krštenjem obraćenja Isus je za nas prekoračio crnu rupu samodopadnosti. Poziva nas na još jedno krštenje. Krštenje u rijeci patnje. Poziva nas da pijemo iz kaleža samopredanja. Predanja samih sebe volji Oca Nebeskoga. Poziva nas da s njim zaronimo u vodu patnje da bismo s njim izronili u puninu života. U život u Bogu.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Gospinu krunicu ovaj tjedan molimo prije svake mise radnim danom (osim u utorak) te u nedjelju prije mise u 11 sati; u nedjelju prije mise u 8 sati molimo krunicu Božanskog milosrđa;  predmoli i brigu o tome vodi Marijina legija.

10.01.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

KRŠTENJE GOSPODNJE

08.00 misa +Katarina, Vinko, Mato Zalar; Marica Jušta; Vlado Erdec

11.00 misa +pro populo

Na misama se skuplja kolekta za pogođene potresom!

11.01.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

 

Nema mise

12.01.2021.

Utorak

Svagdan

16.20 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+Stjepan Zvonar

13.01.2021.

Srijeda

Svagdan

 

17.00 misa

+List Ivan, 5.god

 

14.01.2021.

Četvrtak

Svagdan

17.00 misa

+Ivan i Marija Franjić; Luka Kaić

15.01.2021.

Petak

Svagdan

17.00 misa

+Marta i Petar Hodalić

-euharistijsko klanjanje poslije mise

16.01.2021.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+Antun Matica

17.01.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

2. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa

+Matija Miklić i ob.

11.00 misa

+pro populo

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011;
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr 
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 1.                                                  6. travanj 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI::
Ž
 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Ž

 

DAROVATELJI

D

 

PROMIŠLJANJE

Ž

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Povratak na početak