Sveti Luka;
br. 13.
20. 12. 2019.
veličina: 6.412 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB
 
Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
 
 

 

vlč. Ivica Gladoić

 župnik Župe Kalinovac i upravitelj Župe Budrovac

E- mail - ŽUPNIKA
zupa.kalinovac@gmail.com
telefon:  048 883 011
 
ZVONARICA: Jelica Štefanić:
                                  telefon: 048 883 040
                                  mobitel: 091 522 2764
župna kuća
Click to enlarge
Telefon i telefaks župnog ureda : 048/883 - 011
 
TAJNICA ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA je Vesna Puhač
                                  mobitel: 091 3817 097
 
TAJNICA PASTORALNOG VIJEĆA je Jasna Marić
                                  mobitel: 091 580 5698
 
UREDNIK STRANCE:
Nenad Erdelec
mob. 091 970 4724
E- mail - UREDNIKA STRANICE: urednik@zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr
                                                               nenad.erdelec@gmail.com
 
 OBAVIJESTI:
 
19.  1.  2022. godine
                ODRŽAN JE SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA ŽUPE KALINOVAC
Dana 19.siječnja 2022. godine u 18 sati u Župnom uredu održan je sastanak župnog ekonomskog vijeća. Prisutni su bili svi članovi: Vesna Puhač, tajnica ŽEV-a, Ljubica Erdec, članica ŽEV-a, Ljubica Račan, članica ŽEV-a i župnik.
1.      Podnesen je financijski izvještaj župe za proteklu 2021. godinu te je prihvaćen, potpisan i župnik će ga predati u Biskupiju. Župa je završila proteklu 2021. godinu s pozitivnim saldom od 100.149, 06 kn, što znači da je u novu 2022. godinu ušla sa više od sto tisuća kuna u svom posjedovanju te raspolaže s tim sredstvima.
2.      Vijeće je upoznato sa novim Pravilnikom župnog ekonomskog vijeća u Varaždinskoj biskupiji.
3.      Vijeće je upoznato sa Biskupovim Dekretom o poslovima izvanrednog upravljanja gdje je jasno određeno za koje poslove u materijalnom upravljanju Župe naše Biskupije trebaju tražiti Biskupovu dozvolu (malo je materijalnih poslova upravljanja koje Župe mogu i smiju činiti samostalno bez dozvole Biskupije).
4.      Predočeni su troškovi režija naše Župe.
5.      Ove godine nemamo u planu velike kapitalne materijalne projekte, gradnje i obnove, nego redovito održavanje.
6.      Planiran je za listopad zahvalni župni izlet župnog zajedništva i nagradni izlet za župne suradnike u Aljmaš, Vukovar i Đakovo. Župni suradnici će putovati besplatno, a ostali župljani uz doprinos za putnu kartu.
Zahvaljujemo svima koji doprinose za crkvene potrebe.
                                                                                                                                                                                  povratak kronika događaja
OBITELJSKI DAR I DAR ZA CRKVU
2008. GODINA;   - obiteljski dar  - 400 obitelji  (61.710 kn)       dar za crkvu  - 337 obitelji (84.450 kn)
2009. GODINA; - obiteljski dar    - 385 ob.       - dar za crkvu  - 320 ob.       - za nove elemente svetišta - 109 ob.
2010. GODINA;  - obiteljski dar  - 381 ob.        - dar za crkvu  - 320 ob.      
2011. GODINA;  - obiteljski dar  - 406 ob.        - dar za crkvu  - 353 ob.      
2012. GODINA;  - obiteljski dar  - 379 ob.        - dar za crkvu  - 334 ob.     
2013. GODINA;  - obiteljski dar  - 387 ob.        - dar za crkvu  - 361 ob.    
2014. GODINA;  - obiteljski dar  - 364ob.         - dar za crkvu  - 343 ob.    
2015. GODINA;  - obiteljski dar  - 355 ob.         - dar za crkvu  - 344 ob.   
2016. GODINA;  - obiteljski dar  - 365 ob.         - dar za crkvu  - 340 ob.   
2017. GODINA;  - obiteljski dar  - 370 ob.         - dar za crkvu  - 343 ob. 
2018. GODINA;  - obiteljski dar  - 365 ob.         - dar za crkvu  - 346 ob. 
2019. GODINA;  - obiteljski dar  - 368 ob.        - dar za crkvu  - 344 ob.  
2020. GODINA; do 14. 1.;   - obiteljski dar  - 25 ob.        - dar za crkvu  - 25 ob.  
                                                   ------------------------------------------------------
 
                                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 
 PREDAVANJA I TEČAJEVI - prijava kod župnika  (---.)
ZARUČNIČKI TEČAJ - 2012. godine u ĐURĐEVCU (važi i za župu Kalinovac)
Rkt Župni ured (župna dvorana) -- Stjepana Radića 5. -- 48350 Đurđevac
13., 14., 15. i 16. veljače od 19:00 do 21:00 sati u župnoj dvorani
11., 12., 13. i 14. lipnja  od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
17., 18., 19. i 20.  rujna od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
ZARUČNICI se prijavljuju svom župniku najmanje 6 mjeseci prije vjenčanja, a župnik ih prijavljuje za zaručnički tečaj u mjestu koje zaručnici odaberu najmanje tjedan dana prije održavanja tečaja.
Zaručnički tečaj vodi ekipa od svećenika, psihologa, liječnika i jednog bračnog para. Tečaj traje četiri dana i na sva četiri dana mora se prisustvovati da bi se dobila potvrda o završenom tečaju.
1. dan-svećenik govori o kršćanskom poimanju ženidbe, o Božjem planu o braku i obitelji, o vlastitostima i karakteristikama braka, o ljubavi koja je Božji dar i temelj braka.
2. dan-liječnik govori o medicinskim aspektima bračne tematike. Radi se o fiziologiji i anatomiji žene i muškarca, o metodama prirodnog planiranja obitelji, o zloupotrebama i naličju ljudske spolnosti, o promicanju kulture života
3. dan-psiholog i jedan bračni par govori o psihologiji bračnih parova, o jedinstvu i različitosti, o pravilima komunikacije u braku, o rješavanju konflikata u braku
4. dan-svećenik i jedan bračni par govori o odgovornom roditeljstvu, o kršćanskom odgoju djece, o obiteljskom životu

                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

          REDOVNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJNI SASTANAK ŽUPNOG VIJEĆA
 
                                                                                                                                                               povratak kronika događaja
      ŽUPNO VIJEĆE
                           Prisega novog župnog pastoralnog vijeća
Click to enlarge  

Na ranoj sv. misi pred prisutnim vjernicima u nedjelju 20. ožujka novoizabrano župno pastoralno vijeće svečano je dalo prisegu za svoj novoizabrani mandat. Vijeće je dalo prisegu po odobrenju biskupa mons. Bože Radoša i u skladu s novim pravilnikom za župno pastoralno vijeće. Prisegu su dali: Jelica Štefanić, Nenad Erdelec, Jasna Kovačev,  Smiljka Gorički, Mirjana Paviša i Jasna Marić. Na davanju prisege nije prisustvovala Renata Puhač. Mandat vijećnicima traje pet godina računajući od 1. siječanja 2022. godine tijekom kojih će oni sa svojim sposobnostima i darovima pridonijeti još boljem djelovanju župne zajednice i na taj način pomoći župniku u njezinom vođenju.

                         Prisega novog župnog ekonomskog vijeća
Click to enlarge  

U nedjelju 6. veljače na ranoj sv. misi pred prisutnim vjernicima novo župno ekonomsko vijeće svečano je dalo prisegu za novoizabrani mandat. Vijeće je dalo prisegu po odobrenju biskupa mons. Bože Radoša i u  skladu s novim pravilnikom za župno ekonomsko vijeće. Prisegu su dale Ljubica Erdec, Ljubica Račan i Vesna Puhač. Mandat vijećnicima traje pet godina tijekom kojih će oni sa svojim sposobnostima i darovima pridonijeti još boljem djelovanju župne zajednice i na taj način pomoći župniku u njezinom vođenju.

                                                                                                                                       povratak kronika događaja
                                        SASTAV ŽUPNOGA VIJEĆA
PREDSJEDNICA ŽUPNOG VIJEĆA PASTORALNO VIJEĆE
       Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50. 1.    Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50.
EKONOMSKO VIJEĆE 2.    Nenad Erdelec, Grgura Karlovčana 25.
01.   Ljubica Erdec, Kut 12. 3.    Smiljka Gorički, Mate Kaića 50.
02.   Ljubica Račan, Mate Kaića 3. 4.    Mirjana Paviša r. FerenčićKolodvorska 73.
03.   Vesna Puhač, Batinske, Kanalska 19. 5.    Jasnica Kovačev, Stjepana Radića 40.
  6.    Jasna Marić, Kolodvorska 110.
  7.    Renata Puhač, Batinske, Kanalska 19.
Click to enlarge Click to enlarge
Župno ekonomsko vijeće ožujak 2022.; Župno pastoralno vijeće ožujak 2022.;
   
Click to enlarge Click to enlarge
Župno vijeće 19. 01. 2020.;

upno vijeće 13. 01. 2019.;

   
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
15. I. 2012. 07. I. 2009.
Click to enlarge Click to enlarge
18. X. 2005.; 01. 2004.;
Pastoralno vijeće 1. 06. 2014.;  
 
Kalinovac:  19. 1. 2020.
                                              Izabrano novo župno vijeće
Click to enlarge  

U crkvi na podnevnoj svetoj misi 19. 1. 2020. godine pristankom svih izabranih kandidata od župnika potvrđeno je svečanom prisegom novo pastoralno i ekonomsko Župno vijeće. Nakon prisege vijećnika svečanost je nastavljena u župnoj kući gdje je održan blagoslov kuće, domjenak i prvi ovogodišnji sastanak Župnog vijeća i župnika.

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće kao župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo brine se o pastoralnim i ekonomskim djelatnostima donoseći prijedloge i zaključke na aktualna pitanja, probleme i aktivnosti. Ono tako planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog i ekonomskog rada u župi, te je potrebno da ga svaka župa ima. Mandat izabranih vijećnika i vijećnica traje 5 godina.

Sastav Župnog vijeća:
EKONOMSKO VIJEĆE: Jelica Štefanić, Ljubica Erdec, Nenad Erdelec, Ante Lučić, Jasminka Miklić, Ljubica Račan, Franjo Dautanec, Miroslav Pokrivko, Katica Golubić, Đuro Kucelj.
PASTORALNO VIJEĆE: Martin Jušta, Mirjana Miklić, Mirjana Paviša, Mirjana Rabađija, Darko Špoljar, Marina Zvonar, Radmila Barić, Mirjana Bazijanec, Ivan Dautanec, Mirko Miklić, Katica Trojan – Goll, Smiljka Gorički, Jasnica Kovačev, Jasna Marić, Ana-Marija Mađerić, Marija Kraljević, Sunčica Orešić
Predsjednica župnoga vijeća je Jelica Štefanić.
                                                                                                                                       povratak kronika događaja
PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI
I.   NARAV I SVRHA
Članak 1.
Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (liturgia) i dobrotvornosti (diakonia).
Članak 2.
ŽPV ima svoje sjedište u prostorijama župe.
II. USTANOVLJENJE
         OPŠIRNIJE ......
 
 
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
                                           RADOVI 2021. GODINE
Kalinovac:  19. 3. 2021.
     Sastanak ekonomskog vijeća 19. 3. u vezi sanacije crkve od potresa
 
Nastala oštećenja 29. prosinca 2020. g. na župnoj crkvi prilikom potresa  magnitude 6,2 prema Richteru s epicentrom 3 km jugozapadno od grada Petrinje su:
- puknuće žbuke stropa crkve i u tornju
 
Postupak sanacije crkve od potresa
Župnik je svu nastalu štetu odmah nakon potresa prijavio biskupijskoj komisiji za gradnju.
 
Izbor izvođača radova
Vijeće se na sastanku 19. 3. 2021. usuglasilo da će izvođač radova biti MASTERING d.o.o. gradnja, Dravska 91. Kalinovac, ponuditelja Đure Kucelja bnacc.ing. aedih. s danom ponudom u iznosu od 73.200 kn.
 
Prijava na natječaj
Župa se javila na županijski natječaj i tražila maksimalni iznos od 50.000 kuna, a vidjet će se koliko će županija odobriti.
Općina Kalinovac izdvojila je preko ovogodišnjeg proračuna 50.000 kuna za sanaciju štete u crkvi od potresa.
 
Planirana ovogodišnja sredstva za obnovu crkve od potresa
- očekujemo od KKŽ po poslanom natječaju
- od Općine Kalinovac od izdvojenog proračuna za ovu godinu
- iz župne blagajne odnosno iz obveza dara za crkvu
- u slučaju da gore navedena sredstva ne budu dostatna, zamolili bi župljane da doprinesu svojim darom
 
Ostali radovi i troškovi za ovu godinu
- dali bi popraviti sat na tornju
- kupili bi 3 protupožarna aparata za crkvu
- vratili bi dio duga biskupiji koji iznosi 98.000 kn
- jedan dio mora ostati u banci za mogućnost drugih nepredviđenih troškova
 
                                         RADOVI NA SANACIJI OŠTEČENJA CRKVE
                                     po ponudi izvođača radova MASTERING d.o.o.
NAPOMENA: Ponuđene količine za obradu su vidljive pukotine oštećenih dijelova stropa, što ne znači, da se nakon otucanja ne otkriju dodatna oštećenja. Stvarne količine utvrdile bi se nakon izvedenih radova otucanja i saniranja oštećenih dijelova. (Predviđena cijena za uočena vidljiva oštećenja su 73.200 kn)
1. Dobava i višestruko montiranje pokretne skele za sve vrijeme trajanja radova.
2. Demontiranje i ponovno montiranje crkvenih klupa - klecala na mjestima zahvata radova.
3. Saniranje oštećenih dijelova stropa od puknuća na segmentima gdje je potrebna sanacija pažljivo otucanje oštećenih dijelova fasade.
4. Saniranje otučenih dijelova isušujućom žbukom sa hidrauličkim djelovanjem u debljini od 2 - 5 cm, sa prethodnim špricanjem pukotina dubinskom impregnacijom, sa izradom profilacija u žbuci kao postojeće.
a)        premaz šprungi dubinskom impregnacijom
b)        sanacija reparaturnom žbukom
5. Gletanje površina u koje se utiskuje mrežica sa građevinskim ljepilom.
6. Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi silikosana uz prethodno gletanje, masom za zaglađivanje i premaz impregnacijom.
                                                                                                                                                           povratak kronika događaja
 
 ODRŽANE AKTIVNOSTI, HODOČAŠĆA, IZLETI I DRUŽENJA
(PO MJESECIMA I  GODINAMA)
SIJEČANJ- 2017
 
- 1. I. ;
- 1. I. ;
- 1. I.;
                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
Povratak na početak